Prima junimaand voor ICT freelancer

Ondanks krappere markt blijven tarieven stabiel


Na de vorige maand waarin goed te merken was dat steeds meer Nederlanders in mei op vakantie gaan is de IT-Contracts Flex-index weer flink aangetrokken in juni. De index, die aangeeft hoeveel ICT opdrachten er per maand worden uitgeschreven, eindigde vorige maand op 100 punten en dat is exact gelijk aan het startpunt van de index in januari 2008. Op dat moment lagen de financiële- en bankencrises nog voor ons en was de ICT arbeidsmarkt zeer krap

Vanaf het derde kwartaal van 2008 zit de klad in de ICT arbeidsmarkt voor (kortlopende-) opdrachten. De hoeveelheid opdrachten daalde destijds binnen een kwartaal met zo’n 30% en sindsdien is de index nauwelijks meer boven de 100 gekomen: vier maal in 2010 / 2011 en sinds daarna de bankencrisis toesloeg nog maar 3x in de afgelopen 4 jaar. De index lijkt in een langzaam stijgende trend terecht te zijn gekomen. Het jaargemiddelde (tot nu toe 90 punten) is beter dan dat van de afgelopen jaren.

De gebruikersintensiteit is nog steeds langzaam dalend. De gebruikers-index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ICT-ers wordt genomen om een volgende opdracht te vinden. De combinatie van een dalende gebruikersindex en een stijgend aantal opdrachten geeft aan dat de markt voor ICT opdrachten langzaam krapper aan het worden is.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers juli 2015


Geen beweging in tarieven

De krapper wordende markt is vooralsnog niet te merken aan de tarieven die ICT zzp’ers vragen voor hun diensten. Het gemiddelde tarief is de afgelopen 12 maanden niet veranderd. Er zijn slechts hele lichte verschuivingen te zien bij ontwikkelaars en testers (enkele tientallen centen meer) en bij de management- en consultancy opdrachten (enkele tientallen centen minder). Al met al betekent dit dat met de inflatie en versoberde belastingregels, de koopkracht van de groep zzp ICT’ers vooralsnog niet meegroeit met het gemiddelde in Nederland (0,5% in 2015).

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.