Flex-index: Markt in 2010 langzaam maar structureel gestegen

De vraag naar de inzet van zelfstandige ICT-specialisten was in 2010 structureel een stuk hoger dan in 2009, zo blijkt uit de IT-Contracts Flex-index. In december daalde het aantal projectaanvragen voor ZZP-ers weliswaar, maar dat is volledig te verklaren door de feestdagen en de daarmee gepaard gaande inactiviteit in de laatste twee weken van het jaar. De Flex-index startte afgelopen jaar op 67 punten, beleefde in november een top op 106 punten en sloot het jaar af op 87 indexpunten (januari 2008=100 punten).

De IT-Contracts Flex-index is na crisisjaar 2009, waarin de index het hele jaar rond de 67 punten schommelde, vanaf februari 2010 langzaam opgekrabbeld en vooral na de zomer was de stijgende behoefte aan ICT-specialisten duidelijk te merken aan de hoeveelheid aanvragen die uitgezet werd. Het laatste kwartaal was zelfs bijzonder goed te noemen met in november de hoogste waarde sinds september 2008, toen de index als gevolg van de kredietcrisis al geruime tijd in een dalende lijn zat. In vergelijking met de afgelopen twee jaar is 2010 met 87 punten goed geëindigd: 2008 werd afgesloten op 72 en 2009 op 64 indexpunten.

Freelance en ZZP- ICT markt monitor december 2010


De gebruikersintensiteit, die is opgebouwd uit onder andere gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates, is vooral in de tweede helft van 2010 langzaam gedaald. Dit is een indicatie dat steeds meer ZZP’ers weer aan de slag zijn. Voorlopig valt er nog niet te spreken van een krappe ICT arbeidsmarkt, maar duidelijk is wel dat de vraag naar interim expertise stijgend is, terwijl ICT'specialisten minder actief zoekend zijn naar nieuwe projecten.

Het sentiment onder ICT recruiters wordt langzaam steeds positiever maar is wel sterk afhankelijk van het marktsegment waarin men opereert. Binnen de ene sector heeft men nog steeds veel last van druk op tarieven, marges en slecht betalingsgedrag terwijl in de andere de tarieven alweer omhoog zijn bijgesteld om maar sneller de juiste ICT-specialist aan te kunnen trekken. Verder is er een duidelijk verschil in investeringsgedrag; binnen de overheid zit de hand nog stevig op de knip met als gevolg dat recruiters die zich op hierop richten niet zo positief zijn, terwijl recruiters die bijvoorbeeld in de bankensector actief zijn een stuk positiever naar 2011 kijken.

Een opvallende ontwikkeling in het afgelopen jaar is geweest dat steeds meer ICT-dienstverleners zelf business units inrichten om freelancers bij eindklanten te bemiddelen. In het verleden werd dit veelal gedaan door samen te werken met een gespecialiseerd bemiddelingsbureau, maar steeds meer ICT bedrijven huren nu rechtstreeks ZZP-ers in en spelen op die manier niet alleen actiever in op een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt maar krijgen daarnaast ook meer controle over de werving van specialisten en hun tariefstelling.

Naast het toenemende aantal opdrachten komen er dus ook meer en andere typen partijen bij die dingen om de gunsten van de freelancer. In 2011 zal hij dan ook meer keuzemogelijkheden hebben wanneer hij zoekt naar een nieuwe opdracht.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Share: Tweet this! Share this on Linkedin Tip dit op je Hyves Share this on Facebook   

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index november 2010
Flex-index oktober 2010
Flex-index september 2010
Flex-index augustus 2010
Flex-index juli 2010
Flex-index juni 2010
Flex-index mei 2010
Flex-index april 2010
Flex-index maart 2010
Flex-index februari 2010
Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008