September 2009: Stijging in flexibele ICT-arbeidsmarkt

Trendbreuk of inhaalslag?

De IT-Contracts Flex-index laat over de maand september een duidelijk stijgende lijn zien. Na maandenlange stabiele cijfers gevolgd door een kleine dip in augustus is het aantal aanvragen voor tijdelijke externe ICT’expertise in september aanzienlijk gestegen. De index steeg met maar liefst 13 punten tot 73 punten. De gebruikersintensiteit, die inzichtelijk maakt hoeveel moeite zelfstandige IT’ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden, is licht gestegen en wel van 209 punten naar 215 (januari 2008 = 100).De Flex-Index toont een opmerkelijke stijging in de vraag naar flexibele ICT’expertise. In de maand september zijn substantieel meer aanvragen op de openbare markt uitgezet en IT’ers reageren hier op hun beurt enthousiast op. De gemiddelde gebruikersintensiteit is na drie maanden van daling weer iets gestegen.

Of dit de langverwachte omkeer in de markt betekent of slechts een inhaalslag is na de slappe maand augustus zal de tijd leren. Negatieve factoren zoals de druk op tarieven en de hoeveelheid bankzitters en daarnaast onzekerheden zoals de vrees voor een ‘double dip’ maken dat de vlag nog niet gehesen kan worden. Uitspraken uit de Troonrede zorgen er daarnaast voor dat recruiters die werken voor overheidssegmenten zoals UWV en Defensie de komende maanden zwaar weer verwachten.

Over het algemeen blijven het sentiment en de verwachtingen voor de korte termijn positief. De toename van het aantal aanvragen op IT-Contracts is voor velen een zeer duidelijk signaal dat de moeilijkste periode achter de rug is en de markt nu snel een positieve zwaai zal maken.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT’specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Terug naar de Flex-index
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008