Goede zomer voor ZZP-ers

Opdrachtenaanbod op hoogste niveau sinds januari 2013

Freelance ICT-ers hebben een goede zomer achter de rug. In juli bereikte de IT-Contracts Flex-index 86 punten en in augustus is dit niveau behouden. De vraag naar interim IT-ers staat hiermee op het hoogste punt sinds januari 2013.

De gebruikersintensiteit is in augustus onverwachts gestegen naar 153 indexpunten. Een lichte daling is vrij gebruikelijk in de vakantiemaanden. De dalende trend wordt hierdoor gebroken en dit indiceert dat meer kandidaten actiever op zoek gaan naar een nieuw project. Het naderende laatste kwartaal van dit jaar zou hier debet aan kunnen zijn. Vele kandidaten worden per kwartaal ingehuurd en afhankelijk van nieuwe budgeten verlengd. De gebruikersindex is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates. Beide indexen zijn gestart in januari 2008 op 100 punten.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers september 2014


Eindsprint?
Met de zomermaanden net achter de rug én geen duidelijke trend in de cijfers de afgelopen 12 maanden is vooruitkijken naar de rest van het jaar wellicht wat speculatief te noemen.

Opvallend is dat UWV onlangs publiceerde dat de vraag naar ICT’ers dit jaar met 20% gaat stijgen terwijl datzelfde UWV in juli nog publiceerde dat het aantal ICT vacatures terugliep en de werkloosheid onder IT-ers gestegen was. Als de stijging in vraag zich in de laatste vijf maanden van dit jaar doorzet dan krijgen we zeker een eindsprint.

De vraag naar ontwikkelaars blijft onverminderd. Beschikbare ontwikkelaars zijn echter zeer schaars, net als netwerk- en storage techneuten. Andersom is het (nog steeds) bij de management functies: er is maar weinig vraag en juist heel veel aanbod.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.