Flex-index oktober: Tarieven consultants nog dalend

De IT-Contracts Flex-index, indicator voor de vraag naar tijdelijke ICT expertise, is in oktober geëindigd op 97 punten en dat is exact gelijk aan de maand september. In tegenstelling tot 2009 en 2010 waarin de index een continue stijging liet zien, geeft 2011 een bijzonder vlak beeld waarbij de index gemiddeld net iets onder de 100 blijft. In een periode waarin de economische crisis nog steeds voortduurt zijn de huidige cijfers zeker niet slecht te noemen; de index is in januari 2008 op 100 punten gesteld en dat was een periode waarin de crisis nog helemaal niet merkbaar was in de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt.

De gebruikersintensiteit is de afgelopen maanden ook stabiel gebleven. De lange termijn trend van deze index (hoogste punt ooit: mei 2009 met 250 punten) lijkt zich af te vlakken rond de 150 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er wordt gedaan door ZZP-ers om aan een nieuwe opdracht te komen.

Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt monitor september 2011


Tariefsontwikkelingen

Kijkend naar de ontwikkeling in de tariefseisen van ICT freelancers in de afgelopen 6 maanden valt op dat in de meeste deelgebieden (zoals ontwikkeling, beheer, management en testen) de tarieven licht zijn gestegen, zo rond de 1,5%. Daarentegen zijn de tarieven in het vakgebied "consultancy" ongeveer 15% gedaald en is de aanwas ZZP-ers binnen dit vakgebied sterk afgenomen. ICT consultants hebben het in de huidige markt dus nog erg zwaar, zeker in vergelijking met alle andere specialisaties.

Tussen eind 2008 en medio 2009 zijn de tarieven voor freelancers behoorlijk gedaald, soms zelfs met tientallen procenten. In de jaren daarna is er nauwelijks beweging geweest in de tarieven. Met de opkrabbelende markt is het niet vreemd dat veel ZZP-ers hogere tariefseisen willen gaan stellen in 2012. Of dat in het huidige klimaat met de verslechterende situatie rond de euro ook echt realistisch is zullen de komende maanden uitwijzen.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.