Flex-index augustus 2010: Geen zomerdip in vraag naar ZZP-ers

De vraag naar zelfstandige ICT-specialisten was in augustus gelijk aan die in juli, zo blijkt uit de IT-Contracts Flex-index. De hoeveelheid aanvragen voor zelfstandig ICT-professionals en de gebruikersintensiteit vertoonden vrijwel geen verandering sinds de start van de zomerperiode.

Afgelopen jaren dook de vraag naar ZZP-ers in de zomermaanden juist wel merkbaar naar beneden. In de afgelopen twee crisisjaren verloor de Flex-index in de zomerperiode ongeveer 10%. Dat we dit jaar de "traditionele zomerdip" niet beleven, wordt door veel partijen geïnterpreteerd als een nieuw signaal van een langzaam herstellende markt.

De index voor de gebruikersintensiteit is vorige maand blijven steken op 191, een zeer kleine daling die te verklaren is door de fysieke afwezigheid van veel kandidaten vanwege de vakantieperiode. De gebruikersintensiteit maakt inzichtelijk hoeveel moeite ZZP-ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden en is onder andere opgebouwd uit gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en CV-updates.

Freelance en ZZP- ICT markt monitor augustus 2010


Na de zomermaanden is het traditioneel de tijd van voorspellingen maken voor de rest van het jaar. Vorige maand schreven we op deze plek dat het sentiment onder recruiters sterk verbeterd was in de eerste twee kwartalen van 2010.

De afgelopen 12 maanden is de vraag naar ZZP-ers maar liefst 25 indexpunten gestegen en ook in vergelijking met de vaste banen markt doet de freelance markt het wel degelijk zeer goed. Uit cijfers van UWV bleek vorige week nog dat de totale werkgelegenheid voor ICT personeel nog steeds aan het verslechteren is en dat de grote ICT-dienstverleners in het eerste halfjaar van 2010 hun personeelsbestand verder hebben ingekrompen. De vraag naar freelancers heeft echter nog wel een flink gat te overbruggen tot aan het niveau van voor de kredietcrisis. Veel partijen hebben hun groeiverwachtingen inmiddels laten varen en hopen 2010 op het huidige niveau af te kunnen sluiten.

Naast de economische situatie zorgen een aantal factoren momenteel voor terughoudendheid in ICT investeringen. Er moet veel bezuinigd worden bij de overheid en zolang het land zonder regering zit is het onzeker waar alle bezuinigingen terecht gaan komen. Daarnaast is er nog steeds de angst voor een “double-dip” die telkens weer in de pers wordt aangewakkerd.

IT-Contracts verwacht dat de vraag naar zelfstandige ICT-specialisten met name door de voortschrijdende flexibilisering van arbeid licht zal stijgen de komende maanden. De verwachting is dus dat de groei van de vraag grotendeels ten koste zal gaan van vast dienstverband en niet door de groei van het totale aantal fte’s.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Share: Tweet this! Share this on Linkedin Tip dit op je Hyves Share this on Facebook   

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index juli 2010
Flex-index juni 2010
Flex-index mei 2010
Flex-index april 2010
Flex-index maart 2010
Flex-index februari 2010
Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008