ZZP-er speelbal politiek in 2012

Groei in 2013 verwacht

ZZP-ers beleefden in 2012 niet zo’n positief jaar, zo blijkt uit de IT-Contracts Flex-index. Schommelde de vraag naar interim ICT-expertise in 2011 nog rond de 97 indexpunten, afgelopen jaar lag het gemiddelde op slechts 84 punten. Zowel gedurende 2010 en 2011 was er sprake van een groeiende markt, maar deze stijgende lijn is dus in 2012 gebroken. De gebruikersintensiteit, die onder andere is gebaseerd op hoeveelheid zoekopdrachten, reacties op projecten en CV-updates, lag gemiddeld wel wat lager dan in 2011 en dat is een teken dat er wel wat minder freelancers zonder opdracht zaten in 2012. De trend van deze gebruikersindex is al dalend sinds het hoogste punt in mei 2009 toen deze op maar liefst 250 punten stond.

Politieke onrust
Afgezien van de traditionele daling in december loopt de IT-Contracts Flex-index vrijwel gelijk met de politieke onrust in Nederland in 2012. De val van het kabinet Rutte I zorgde (in combinatie met de aanhoudende eurocrisis) voor grote onrust met als gevolg een rem op ICT projecten en dus op de inhuur van specialisten, met name in de financiële sector. Na de Tweede Kamerverkiezingen en prinsjesdag schiet de vraag naar freelance ICT-ers weer omhoog naar pre-crisis niveaus van voor 2008.

Krapte en overschot
2012 was een jaar van tegenstellingen. Terwijl de ene zzp ICT-er langdurig zonder project zat, werd er om het hardst om andere specialisten geroepen. Vooral technisch specialisten (sharepoint, virtualisatie, beheer) en ontwikkelaars (Java, .Net, IOS, Android) waren in trek. Minder gewild waren juist (project-) managers en consultants.

Tariefsontwikkeling
De tarieven van freelancers zijn afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. De tarieven die freelancers vragen voor hun diensten daalden over de gehele linie met 1,2%. Slechts in enkele specialisaties zagen kandidaten kans hun tarief wat te verhogen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit gold met name voor ontwikkelaars en architecten. De hardste klappen vielen in de management hoek met een gemiddelde daling van bijna 3%.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers jaaroverzicht 2012


Vooruitblik
Ook in 2013 zullen we te maken houden met een mismatch tussen vraag en aanbod op de (ZZP) ICT arbeidsmarkt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de continu veranderende eisen die aan ICT-ers worden gesteld. ICT is als sector uniek in de hoeveelheid verschillende skills die worden gevraagd voor zeer uiteenlopende functies en het verandert ook nog eens een keer razend snel. Veel IT-ers op de arbeidsmarkt bezitten niet de goede skills en/of ervaring om aan te sluiten bij de huidige vraag en niet iedereen is in staat en/of bereid zich bij te scholen.

Er is nu al een tekort aan juist opgeleide ICT-ers en dat zal (gezien het opleidingsbeleid bij grote werkgevers én de lage instroom vanaf het onderwijs) niet veranderen. Op sommige gebieden zal de vraag dus blijven stijgen terwijl sommige vakgebieden het nog wel even slecht zullen houden. De maanden oktober en november tonen in de IT-Contracts Flex-index een hoopvol beeld maar veel hangt af van de ontwikkeling van de Nederlandse en Europese economie.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.