2012 begint voorzichtig voor freelancer

Flex-index: vraag naar interim ICT-ers gestegen

Het nieuwe jaar is voorzichtig positief begonnen voor freelancers in ICT. De IT-Contracts Flex-index, graadmeter voor de vraag naar flexibel inzetbare ICT expertise, is in januari met 8 punten gestegen ten opzichte van de laatste maand van 2011. De stijging tot 93 indexpunten is ten opzichte van de afgelopen 12 maanden niet heel erg spectaculair; als we de feestmaand december buiten beschouwing laten dan was het voor het laatst in april 2011 dat de index onder de 95 stond.

De gebruikersintensiteit is in januari gestegen naar 153 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ZZP-ers wordt gedaan om aan een nieuwe opdracht te komen. De hoeveelheid ICT-ers die op zoek is naar een nieuwe of volgende opdracht is al een half jaar erg stabiel en schommelt continu rond de 150 punten. Beide indexen zijn in januari 2008 gestart op 100 punten.

Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt monitor januari 2012


Tariefsontwikkeling
In de afgelopen zes maanden is er nauwelijks beweging geweest in de tarieven voor ICT specialisten. Als we kijken naar de tarieven die ZZP-ers vragen voor hun diensten dan zijn deze de afgelopen zes maanden zo’n 1% gestegen. Enige opvallende uitschieter is de groep beheerders. Zij hebben hun gewenste tarief het afgelopen halfjaar met ongeveer 3% opgeschroefd en dat is direct te relateren aan de grote vraag naar met name technisch beheerders.

Krapte op deelgebieden
Van een algehele krapte op de ICT arbeidsmarkt is momenteel geen sprake. Wat wel opvalt is dat het voor sommige deelgebieden wel degelijk moeilijk is om aan goede ICT-specialisten te komen. Management- test- en ontwikkelspecialisten zijn momenteel relatief makkelijk te vinden. Technisch beheerders en bijvoorbeeld infrastructuur- en storagespecialisten zijn echter lastiger te overwegen een nieuw project te starten, terwijl de vraag naar deze technische ICT-ers juist hoog is.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.