De gevolgen van de Wet DBA voor ZZP'ersHet kan je niet zijn ontgaan. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties komt er. Wat de gevolgen voor jou zijn, zetten we op een rijtje. Belangrijk punt: de standaard modelovereenkomsten zeggen alleen iets over loonheffingen per opdracht en niet over hoe jij als ondernemer gekwalificeerd wordt!

Ingangsdatum

Per 1 mei 2016 wordt de wet DBA van kracht. Er geldt een overgangsperiode van een jaar waarin de Belastingdienst belooft wel toezicht te houden, maar geen repressieve handhavingsmaatregelen te nemen. Per 1 mei vervallen de VAR-verklaringen en kun je die dus ook niet meer aanvragen.

Geen verplichting, wel raadzaam

Je bent niet verplicht te werken volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Raadzaam is het wel, want je opdrachtgever (en dus jij ook) heeft vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Met iedere opdrachtgever teken je een (model)overeenkomst. Deze is vervolgens vijf jaar geldig.

Je keuzes; Je eigen contract opstellen of kiezen uit de standaard modelovereenkomsten


Je eigen contract opstellen
Je kunt er voor kiezen om niet volgens een modelovereenkomst te werken. Je kunt dan een eigen contract aangaan met je opdrachtgever. Belangrijk is dan ervoor te zorgen dat de bepalingen in je overeenkomst duidelijk maken dat er volgens de spelregels van de Belastingdienst geen sprake is van een echte dienstbetrekking.
De volgende kenmerken spelen daarbij een rol:
  • de verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken
  • de verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen
  • de gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever
De bepalingen in je overeenkomst worden in onderling verband beoordeeld. Er is dus niet automatisch sprake van een dienstbetrekking als 1 of meer van de bepalingen duiden op een dienstbetrekking. Om zeker te weten dat de balans voor jou niet de verkeerde kant opslaat, kun je je eigen overeenkomst opstellen en laten beoordelen door de Belastingdienst.

Kiezen uit de standaard modelovereenkomsten
Er is inmiddels een vijftal algemene Modelovereenkomsten beschikbaar. Daarnaast zijn er voorbeeldovereenkomsten voor specifieke branches en individuele overeenkomsten te downloaden. Werk je volgens een van deze modelovereenkomsten dan weet je opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

Let op: Loonheffing zegt nog niets over je ondernemerschap!


De Belastingdienst stelt: “Werken volgens een overeenkomst die door ons is opgesteld of beoordeeld, zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.”

Pas bij het beoordelen van je aangifte inkomstenbelasting bepaalt de fiscus of je inkomsten gezien worden als “Winst uit Onderneming” of als “Resultaat uit overige werkzaamheden”.

Werk je dus volgens een modelovereenkomst, dan zegt dit dus alleen iets over loonheffingen en nog niets over de kwalificatie van je ondernemerschap. Wat de exacte criteria daarvoor zijn en of bijvoorbeeld zaken als het (vroegere?) urencriterium of een minimum aantal opdrachten/opdrachtgevers hiervoor gaan meewegen, daarover zwijgt de Belastingdienst in alle talen.


Eerdere artikelen over vervanging van de VAR-verklaring, de verworpen BGL en de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties:
Kamerbrief Wiebes wet DBA, 19-01-2016
DBA vervangt VAR-verklaring, 27-10-2015
VAR-BGL in prullenbak, 21-04-2015
VAR-BGL uitgesteld, 19-12-2014
VARwebmodule niet per opdracht, 11-09-2014.


Gepubliceerd op: 09-02-2016