Wet DBA gaat door

Wiebes krijgt toch meerderheid Eerste Kamer achter zichPer 1 mei aanstaande komt de VAR te vervallen.

Staatssecretaris Wiebes neemt iets meer tijd voor de afschaffing van de VAR. Daarmee komt hij tegemoet aan de wens van het CDA en verwierf hiermee een meerderheid in de Eerste Kamer voor zijn wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Dankzij de PVV en het CDA bereikt de coalitie nu een meerderheid van 42 van de 75 zetels. Volgende week vindt de officiële stemming plaats, maar dat is nu eigenlijk alleen nog een formaliteit.

Er komt een overgangsperiode van een jaar, dus tot 1 mei 2017.

Ondanks alle bezwaren, onduidelijkheden en gebrek aan visie van het kabinet op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt gaat nu toch de wet DBA er komen met als belangrijkste doel voorkoming van schijnzelfstandigheid. "Zelfs al zijn er maar 15.000 schijnzelfstandigen op bijna 1 miljoen zzp’ers", aldus Wiebes.

Hoe groot de gevolgen in de praktijk zullen zijn, wordt afwachten. IT-Contracts zal zelf ook een modelcontract opstellen en door de Belastingdienst laten goedkeuren, zodat jij als ZZP’er hier gebruik van kan maken. We houden je op de hoogte!


Eerdere artikelen over vervanging van de VAR-verklaring, de verworpen BGL en de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties:
Kamerbrief Wiebes wet DBA, 19-01-2016
DBA vervangt VAR-verklaring, 27-10-2015
VAR-BGL in prullenbak, 21-04-2015
VAR-BGL uitgesteld, 19-12-2014
VARwebmodule niet per opdracht, 11-09-2014.


Gepubliceerd op: 27-01-2016