VAR-BGL uitgesteld


Tijdens de procedurevergadering van de Tweede Kamer is gisteren, 18-12-2014, de veelbesproken en -bekritiseerde VAR-BGL uitgesteld. Of dit uitstel ook definitief afstel zal betekenen, is nog niet duidelijk.

Het officiële besluit luidt als volgt:
“De behandeling van het wetsvoorstel wordt tot nader order uitgesteld. Het kabinet wordt verzocht de in de nota naar aanleiding van het verslag genoemde alternatieven voor de Beschikking geen loonheffingen te onderzoeken en bij eventuele wijziging van het wetsvoorstel de reguliere wetgevingsprocedure te volgen, waarvan onder andere een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State deel uitmaakt. Tevens wordt het kabinet in overweging gegeven de alternatieven voor te leggen aan Actal.”