Verwachtingen Prinsjesdag 2023


Morgen is het Prinsjesdag en dan horen we de plannen voor 2024 van het huidige kabinet. Aangezien het kabinet Rutte IV demissionair is, zijn er een aantal dossiers doorgeschoven. De wetsvoorstellen van het Belastingpakket 2024 zijn echter niet controversieel verklaard en dus bevatten de begroting en Miljoenennota nog genoeg gevolgen voor zzp’ers in 2024. We kijken alvast vooruit.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt al jarenlang versoberd en ook in 2024 wordt deze weer ongunstiger voor zzp’ers. De zelfstandigenaftrek houdt in dat je een bepaald bedrag mag aftrekken van de winst, waardoor je minder belasting betaalt. In 2023 was dit nog een aftrekpost van 5.030, terwijl dit in 2024 nog maar 3.750 zal zijn. In 2027 zal de aftrek geslonken zijn tot 900 Euro.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Vooralnog lijkt het dat de kleinschaligheidsaftrek ongewijzigd blijft. Dit jaar kom je voor deze aftrek in aanmerking als je minimaal 2.601 Euro investeert in bedrijfsmiddelen, zoals voor een laptop, een camera of een computer. Je kunt investeringen bij de aangifte van de inkomstenbelasting opvoeren die minimaal 450 Euro ex btw zijn. Investeringen tot €63.716 mag je voor 28% als aftrekpost opvoeren.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze mag je vanzelfsprekend afschrijven, maar hiervan mag je ook 45,5% aftrekken van je winst (in 2023). Dit percentage zal in 2024 verlaagd worden.

Bijtelling auto van de zaak

Rijd je meer dan 500km per jaar met je zakelijke auto, dan krijg je te maken met bijtelling. Je belastbare inkomen in box 1 wordt verhoogd met een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2024 blijft deze bijtelling ongewijzigd:
  • 22 procent van de cataloguswaarde voor gewone leaseauto’s
  • 16 procent voor volledig elektrische auto’s (maximale cataloguswaarde 30.000 Euro).

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding gaat volgend jaar 1 cent omhoog. De vergoeding voor zzzz komt daarmee uit op 22 cent per kilometer.

Stap-budget

Het stap-budget is uitgestapt. De subsidie van 1.000 Euro voor bij- of omscholing gaat volgend jaar van de baan.

Inkomstenbelasting in box 1

Het toptarief van de inkomstenbelasting (momenteel 49,5%) zal niet geindexeerd worden. Het plan was eerder de inkomensgrens vanwege inflatiecorrectie extra op te hogen. Dit lijkt nu dus niet te gaan gebeuren en je gaat dus eerder in het toptarief vallen. De grens wordt wel iets opgehoogd, maar niet zoveel als eerder bedacht. De grens komt waarschijnlijk rond € 76.000 te liggen.

Belasting in box 2 (DGA)

Keer je aan jezelf als directeur grootaandeelhouder winst uit, dan betaal je belasting in box 2. Het kabinet gaat een extra tarief invoeren om te stimuleren dat er meer winst uitgekeerd wordt. Zo wil het kabinet belastinguitstel door winstinhouding tegengaan. Het huidige tarief van 26,9% wordt als volgt opgesplitst in twee schijven:
  • 24,5% tot een inkomen van 67.000 euro
  • 31% over het meerdere

Venootschapsbelasting

In 2023 is met name het lage tarief van de vennootschapsbelasting flink ongunstiger geworden. Of dit in 2024 nog verder doorzet wordt wellicht tijdens Prinsjesdag duidelijk. Dit jaar gelden de volgende tarieven nog voor de vennoorschapsbelasting:
  • 19% tot een winst van 200.000 euro
  • 25,8% over het meerdere

Wat er gepresenteerd wordt tijdens Prinsjesdag zijn plannen. Wat hiervan overeind blijft, moet nog blijken. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gaat de Tweede Kamer in debat over de gepresenteerde plannen, de begroting en de miljoenennota. Na de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november kunnen de kaarten vervolgens nog weer heel anders geschud zijn.

Gepubliceerd op: 18-9-2023