Nieuwe VAR-verklaring niet per opdracht


Zoals bekend, wordt de nieuwe webmodule om je VAR-verklaring aan te vragen niet op 1-1-2015 geïntroduceerd.

Reden hiervoor is dat Staatssecretaris Wiebes na kritiek van Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) wil "bezien of het mogelijk is dat de aanvrager bij het invullen van de webmodule duidelijk kan worden gemaakt waar de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid voor moet aanvaarden".


Totdat besluit rond het voorstel VAR-webmodule is genomen, blijft je huidige Verklaring Arbeidsrelatie geldig. Tenzij je onder andere omstandigheden, voorwaarden of geheel andere werkzaamheden gaat uitvoeren uiteraard.

Per jaar en niet per opdracht!


Er is een hoop onrust over de frequentie waarmee de VAR-verklaring na introductie van de webmodule aangevraagd moet gaan worden.

Iedere opdracht opnieuw een aanvraag doen? Dit lijkt niet het geval te worden!

Zolang je werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk blijven, kun je van één en dezelfde VAR-verklaring gebruik maken. Wel komt er meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever te liggen om te checken of de werkzaamheden die hij je wil laten uitvoeren daadwerkelijk binnen de scope van de VAR-verklaring liggen. Is dit zo, dan kan hij je inhuren en simpelweg –zonder zorgen - een kopie van je VAR-verklaring in zijn archief bewaren, net zoals nu het geval is.

De verwachting is dat het voorstel VAR-webmodule binnen enkele weken aan de kamer verzonden wordt. Dan zullen we meer weten en je verder informeren.


Geplaatst op: 11-09-2014