ZZP-ers eerlijk gesteund tijdens Coronacrisis


Op de aanklacht dat ZZP’ers tijdens de Coronacrisis niet eerlijk behandeld zijn, oordeelt de rechter dat dit niet het geval was. De coronasteun is niet oneerlijk verdeeld tussen werknemers en zzp’ers.

De Werkvereniging, belangenvereniging voor zzp’ers, had een rechtszaak aangespannen namens vier zzp’ers. Werkenden werden gecompenseerd voor inkomstenverlies ten gevolge van de lockdowns. Zelfstandigen zonder personeel werden slechts gecompenseerd tot bijstandsniveau, terwijl werknemers volledig werden uitbetaald en zo een gelijk netto besteedbaar inkomen behielden. Niet eerlijk, aldus de Werkvereniging.

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), stelde werkgevers in staat om hun werknemers in loondienst volledig door te betalen. Voor ZZP’ers werd de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) opgetuigd.

Volgens de rechter was de uitgangspositie van beide groepen werkenden al voor Corona verschillend en dus is het niet oneerlijk dat de regelingen ook verschilden. De Staat had het recht beide groepen anders te behandelen bij het vormgeven van de steunmaatregelen, aldus de rechter.

Gepubliceerd op: 17-01-2024