Zzp-wetsvoorstel Vbar vertraagd


Wie is een echte zzp’er en wie is een schijnzelfstandige? Deze vraag trachtte de VAR, daarna de mislukte wet DBA en nu de Vbar te beantwoordden. De internetconsultatie van de VBAR leverde ruim 1.100 reacties op en dat zorgt wederom voor vertraging en aanhoudende onzekerheid voor 1,2 miljoen zzp’ers.

Internetconsultatie

De internetconsultatie over het wetsvoorstel Vbar (Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden) leverde kritische reacties op van zowel zzp’ers als van inhurende partijen. Minister Van Gennip stelt in de debatten naar aanleiding van de Internetconsultatie: “op dit moment worden de reacties zorgvuldig bestudeerd om te bezien of en hoe we het wetsvoorstel kunnen verbeteren”.

Planning

Eerder was de planning dat de wet in het eerste kwartaal van 2025 in het Staatsblad gepubliceerd zou worden en inwerkingtreding per 1 januari 2026. Deze planning is volgens de minister niet langer realistisch.

Bescherming kwetsbaren

Een belangrijke reden voor de nieuwe wet is de positie van kwetsbare werkenden te versterken. Bijvoorbeeld met het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst op basis van een uurtarief. Daarmee kunnen zelfstandigen die onder een bepaald uurtarief werken, makkelijker een arbeidsovereenkomst opeisen. Hierdoor worden kwetsbare werkenden tegelijkertijd beter beschermd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en tegen een te laag inkomen uit werk (door een toereikend uurtarief of een loon op of boven het wettelijke minimumloon).

Motie om wet te splitsen

De partijen VVD, NSC en SGP hebben een motie ingediend waarin zij vragen het wetsvoorstel te splitsen in een voorstel gericht op inbeddingscriteria en een voorstel gericht op rechtsvermoeden op basis van het uurtarief waarbij zij verzoeken aan de regering om prioriteit te geven aan het deel rechtsvermoeden. Dit deel van het wetsvoorstel kan rekenen op maatschappelijk en politiek draagvlak en draagt bij aan het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Zo hopen partijen dat deel van het wetsvoorstel waar wél draagvlak voor bestaat versneld geïmplementeerd te krijgen en zo kwetsbaren sneller te kunnen beschermen.

Gepubliceerd op: 26-02-2024