De nieuwe pensioenwet voor ZZP’ers


De Wet Toekomst Pensioenen is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Dit heeft ook voor zzp’ers flinke gevolgen. Zzp'ers mogen in het nieuwe systeem meer belastingvrij sparen voor hun pensioen. Pensioenfondsen moeten uiterlijk 1 januari 2028 overgaan op het nieuwe stelsel en ze mogen experimenteren met deelname van zzp’ers aan hun werknemerspensioenfonsen.

Het nieuwe pensioenstelsel wordt flexibeler en moet daardoor beter passen bij de veranderde arbeidsmarkt. Is er sprake van economisch positieve tijden, dan kan meer pensioen worden uitgekeerd. Daarentegen wordt sneller gekort bij financiële tegenwind op de beurs. De wet kent 3 doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij 1 baas werken.

‘Met deze wet zorgen we dat ons pensioen goed geregeld blijft, voor de mensen die nu al met pensioen zijn, voor de mensen die werken en voor toekomstige generaties’.
Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Volgens voorstanders van het nieuwe stelsel is de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen vooral gunstig voor werkenden met flexibele contracten en de jongere generatie, omdat zij minder meebetalen aan de uitkering van oudere generaties. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

Het voordeel voor zzp’ers is dat zij meer ruimte krijgen om onder fiscaal gunstige regels een pensioen op te bouwen. Als zelfstandige krijg je via de derde pijler (jouw individuele pensioenrekening) net zoveel ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen als werknemers. De jaarruimte gaat naar 30% (dit was 13,3%) met een maximum van 33.747 Euro die je per jaar mag inleggen. Heb je voorgaande jaren je jaarruimte niet gebruikt, dan mag je deze tot 10 jaar terug inhalen (dit heet de reserveringsruimte of inhaalruimte) met 38.000 Euro per jaar. Je kan dan dus 33.747 + 38.000 Euro per jaar inleggen in je pensioenpot.