Meer ruimte voor pensioen

De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven aan de nieuwe pensioenwet, “de Wet Toekomst Pensioenen”. Als dit voorstel daadwerkelijk geimplementeerd wordt, heeft dit niet alleen gevolgen voor werknemers, maar ook voor zzp’ers veranderen er zaken. Er komt namelijk meer ruimte om pensioen op te bouwen.

Nederland telt inmiddels ruim 1,2 miljoen zzp’ers en voor deze groep zijn alsnog wijzigingen in het laatste wetsvoorstel aangebracht. In het voorstel kun je als zzp’er een groter deel van je bruto inkomen sparen voor je pensioen dan de 13,3% die tot nu toe mogelijk was. Pensioenfondsen krijgen meer mogelijkheden om zzp’ers als klant te verwelkomen.

Zzp’ers krijgen evenveel ruimte om pensioen op te bouwen als werknemers. Zzp’ers zullen 30% van hun bruto inkomen fiscaal aftrekbaar mogen sparen. De inleg trek je af van je omzet en dus betaal je minder omzetbelasting.

Helaas mag je niet simpelweg geld op een spaarrekening zetten. Je zult je inleg echt weg moeten zetten in de vorm van pensioensparen, -beleggen of lijfrenteverzekering. Dit hoeft niet per se bij een fonds, maar kan bijvoorbeeld ook op een persoonlijke pensioenspaarrekening.

Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal de nieuwe wet per 1 juli ingaan. Helaas is de for-dotatie al wel per 1-1-2023 afgeschaft wat je een extra pensioengat kan opleveren.

Gepubliceerd op: 11-01-2023