Prinsjesdag 2023


Vandaag, op Prinsjesdag, presenteerde het kabinet zijn plannen voor 2024. Een aantal dossiers is doorgeschoven naar het nieuw te vormen kabinet. De wetsvoorstellen van het Belastingpakket 2024 zijn echter niet controversieel verklaard en dus bevatten de begroting en Miljoenennota nog genoeg gevolgen voor zzp’ers in 2024.

Onder het motto “begroten voor brede welvaart” heeft het kabinet naar eigen zeggen stappen genomen om de meest kwetsbare huishoudens meer ondersteuning te bieden. We geven je een overzicht van de stappen die zzp’ers (be)treffen.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt al jarenlang versoberd en ook in 2024 wordt deze weer ongunstiger voor zzp’ers. De zelfstandigenaftrek houdt in dat je een bepaald bedrag mag aftrekken van de winst, waardoor je minder belasting betaalt. In 2023 was dit nog een aftrekpost van 5.030, terwijl dit in 2024 nog maar 3.750 zal zijn. In 2027 zal de aftrek geslonken zijn tot 900 Euro.

MKB-vrijstelling

De mkb-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7% in 2024.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Vooralnog lijkt het dat de kleinschaligheidsaftrek ongewijzigd blijft. Dit jaar kom je voor deze aftrek in aanmerking als je minimaal 2.601 Euro investeert in bedrijfsmiddelen, zoals voor een laptop, een camera of een computer. Je kunt investeringen bij de aangifte van de inkomstenbelasting opvoeren die minimaal 450 Euro ex btw zijn. Investeringen tot €63.716 mag je voor 28% als aftrekpost opvoeren.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze mag je vanzelfsprekend afschrijven, maar hiervan mag je ook een percentage aftrekken van je winst. De EIA wordt structureel verlaagd door de aftrekpercentages te verlagen en de Energielijst aan te passen. Het percentage is in 2023 nog 45,5% maar wordt 40% in 2024. In 2022 en 2023 was sprake van flinke budgetoverschrijdingen. Vanaf 2025 wordt het budget verhoogd om op een budgettair evenwicht uit te komen.

Bijtelling auto van de zaak

Rijd je meer dan 500km per jaar met je zakelijke auto, dan krijg je te maken met bijtelling. Je belastbare inkomen in box 1 wordt verhoogd met een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2024 blijft deze bijtelling ongewijzigd:
  • 22 procent van de cataloguswaarde voor gewone leaseauto’s
  • 16 procent voor volledig elektrische auto’s (maximale cataloguswaarde 30.000 Euro).

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding gaat volgend jaar 1 cent omhoog. De vergoeding voor zakelijk gemaakte kilometers komt daarmee uit op 22 cent per kilometer.

Stap-budget en SLIM

De scholingssubsidie STAP wordt per 2024 stopgezet. De subsidie van 1.000 Euro voor bij- of omscholing gaat volgend jaar dus van de baan. De scholingssubsidie SLIM (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt echter incidenteel verhoogd met 73,5 miljoen Euro van 2024 tot en met 2027.

Inkomstenbelasting in box 1

Het toptarief van de inkomstenbelasting in box 1 zou vanwege inflatie geindexeerd worden met 9,9% maar dit wordt beperkt met 3,55%. De grens waarop het toptarief geldt (tarief blijft 49,5%) wordt dus niet volledig geindexeerd, waardoor je dus eerder in het toptarief gaat vallen. De grens wordt wel iets opgehoogd, maar niet zoveel als eerder bedacht.

Overigens zal het tarief van de eerste schijf in box 1 in stappen verhoogd worden naar 37,04% in 2027 (nu 36,93%).

Belasting in box 2 (DGA)

Keer je aan jezelf als directeur grootaandeelhouder winst uit, dan betaal je belasting in box 2. Het kabinet gaat een extra tarief invoeren om te stimuleren dat er meer winst uitgekeerd wordt. Zo wil het kabinet belastinguitstel door winstinhouding tegengaan. Het huidige tarief van 26,9% wordt als volgt opgesplitst in twee schijven:
  • 24,5% tot een inkomen van 67.000 euro
  • 31% over het meerdere

Venootschapsbelasting

In 2023 is met name het lage tarief van de vennootschapsbelasting flink ongunstiger geworden. In de miljoennennota worden geen afwijkende plannen vermeld. Dit jaar gelden de volgende tarieven voor de vennoorschapsbelasting:
  • 19% tot een winst van 200.000 euro
  • 25,8% over het meerdere

Dit zijn de plannen die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd of al eerder gecommuniceerd zijn die betrekking hebben op zzp’ers. Wat hiervan overeind blijft, moet natuurlijk nog blijken. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gaat de Tweede Kamer in debat over de gepresenteerde plannen, de begroting en de miljoenennota. Na de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november kunnen deze plannen uiteraard opnieuw open voor discussie staan.

Gepubliceerd op: 19-9-2023