D-day voor wet DBA op 23 december

Vlak voor Kerstmis speelt het arrest bij de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak. En dat heeft gevolgen voor iedere zzp’er. Hoe dan ook komt er meer duidelijkheid over de wet DBA.

In juni van dit jaar heeft advocaat-generaal De Bock aan de Hoge Raad geadviseerd om de maaltijdbezorgers van Deliveroo te beschouwen als werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. De manier waarop het werk feitelijk wordt uitgevoerd, zou voor alle bezorgers hetzelfde zijn. Bovendien gaat het om standaardcontracten (in twee varianten).

Eerder hebben zowel de kantonrechter als het hof geoordeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. De redenatie was als volgt:

Het bezorgwerk behoort tot de kernactiviteiten van Deliveroo, wat wijst op een gezagsverhouding. Ook heeft Deliveroo de mogelijkheid tot controle van het werk. Via het ‘Frank-systeem’ zijn namelijk zowel het restaurant waar de maaltijd moet worden opgehaald als de klant naar wie de maaltijd gaat ervan op de hoogte waar de bezorger zich bevindt. De vrijheid om wel of niet te werken en de vervangingsmogelijkheid zijn niet onverenigbaar met het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Ook is volgens het hof van belang dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de bezorgers werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer.

Het is volgens de AG (in beginsel) of het een of het ander: de werker werkt ‘in dienst van de andere partij’ doordat het werk is ingebed in de onderneming van die ander, óf de werker heeft zijn of haar eigen onderneming. Bij de vaststelling of het werk organisatorisch is ingebed in de onderneming van de werkverschaffer of dat de werker een eigen onderneming heeft, moet vooral worden gekeken naar de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden.

Hoe de uitspraak van het arrest op 23 december ook uitpakt, er zal meer duidelijkheid komen over de interpretatie van ‘in dienst van de andere partij’ (het gezagscriterium).Gepubliceerd op: 7-12-2022