Kamerbrief Wiebes wet DBA


18 pagina’s had staatsecretaris Wiebes er maar liefst voor nodig om antwoord te geven op vragen vanuit de Eerste Kamer rond de “Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties”. Uitgebreid gaat hij in op het belang van het wetsvoorstel. Omdat dit dus nog steeds niet duidelijk is. Wat wel duidelijk is, is dat hij de VAR absoluut niet terug wil zien keren.Project > drie maanden? Vermoeden van arbeidsovereenkomst!

Een belangrijk punt dat bij veel ZZP ICT'ers verontrustend zal zijn, is dat - volgens de Kamerbrief - projecten langer dan drie maanden 'verdacht' zijn. Conform Artikel 610a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bestaat het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst indien de opdrachtnemer tegen beloning gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende ten minste twintig uren per maand arbeid verricht voor de opdrachtgever.

Enkele quotes uit de kamerbrief:


“De algemene modelovereenkomst voor bemiddeling wordt ruimschoots vóór 1 april op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. De Belastingdienst is over deze modelovereenkomst nog in gesprek met de sector om te komen tot een modelovereenkomst die voldoet aan de behoeften van de sector. Zodra dit overleg is afgerond, zal ook deze modelovereenkomst gepubliceerd worden. In totaal worden er zes algemene modelovereenkomsten ter beschikking gesteld.”

“Op dit moment heeft de Belastingdienst 400 voorbeeldovereenkomsten beoordeeld. Er zijn nog 350 voorbeeldovereenkomsten in behandeling. … heb ik er alle vertrouwen in dat alle (belangenorganisaties van) opdrachtgevers en opdrachtnemers die vóór 1 februari 2016 een overeenkomst hebben voorgelegd aan de Belastingdienst vóór 1 april 2016 een oordeel van de Belastingdienst krijgen over deze overeenkomst. “

“Het vervallen van de VAR betekent niet dat geen zekerheid vooraf meer mogelijk is. De in het kader van dit wetsvoorstel Wet DBA aangekondigde nieuwe systematiek maakt zekerheid vooraf mogelijk op basis van een gezamenlijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst die dus veel meer dan de VAR de feitelijke wijze van werken weergeeft.”

“Uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat van alle personen die zichzelf aanmerken als zzp’er 2% tot 14% feitelijk niet als zelfstandige opereren.”

“Het onderzoek dat is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek, enquêtes onder opdrachtgevers en zzp’ers en interviews met relevante organisaties, geeft – kort samengevat – geen aanleiding te veronderstellen dat de introductie van een gedeelde verantwoordelijkheid zal leiden tot een significante afname van de legitieme inzet van zzp’ers.”

“Het kabinet deelt de analyse van de IBO-werkgroep dat op langere termijn het grote verschil in institutionele behandeling van zzp’ers en werknemers moet worden verkleind, maar is van mening dat daartoe eerst een brede politieke en maatschappelijke discussie nodig is.”

“De model- en voorbeeldovereenkomsten zorgen voor veel flexibiliteit: de opdrachtnemer kan desgewenst een modelovereenkomst of voorbeeldovereenkomst gebruiken, maar is hier niet toe verplicht.”

Lees de hele Kamerbrief die staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer schreef op 18-1-2016.

Het wetsvoorstel wordt 26 januari plenair behandeld.

Eerdere artikelen over vervanging van de VAR-verklaring, de verworpen BGL en de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties:
DBA vervangt VAR-verklaring, 27-10-2015
VAR-BGL in prullenbak, 21-04-2015
VAR-BGL uitgesteld, 19-12-2014
VARwebmodule niet per opdracht, 11-09-2014.


Gepubliceerd op: 19-01-2016