Financiën kampioen inhuur schijnzelfstandigenHet ministerie van Financiën huurde in 2023 maar liefst 1.000 zzp’ers in die aangemerkt moeten worden als schijnzelfstandigen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het Jaarverslag 2023 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld.

Gebrek aan personeel

Het ministerie heeft een groot gebrek heeft aan personeel en aan IT-capaciteit en huurt een daarom veel zelfstandigen in. Bij de dienst Toeslagen verdubbelde het aantal ingehuurde zzp'ers dat in loondienst hoorde te werken zelfs.

Roemernorm zwaar overschreden

Het Ministerie van Financiën heeft in 2023 in totaal € 3.937.514 aan personeel uitgegeven, waarvan € 3.120.449 aan ambtelijk personeel en € 799.020 aan externe inhuur (bedragen x € 1.000). De externe inhuur als percentage van de totale uitgaven aan personeel komen daarmee voor het Ministerie van Financiën in 2023 uit op 20,3%. Volgens de ‘Roemernorm’ mogen de uitgaven aan externe inhuur van personeel niet meer dan 10% uitmaken van de totale personeelskosten.

“Het kan negatieve gevolgen hebben voor de werkzaamheden van belastinginspecteurs en de geloofwaardigheid van de Belastingdienst als de leiding van de Belastingdienst bij de eigen organisatie honderden uitzonderingssituaties wel goedkeurt”.

Voorbeeldfunctie

In het verantwoordingsonderzoek 2022 benadrukte de Algemene Rekenkamer al dat het Ministerie van Financiën, en in het bijzonder de Belastingdienst, de fiscale wet- en regelgeving zelf correct moest naleven. Daarop beloofde de minister de inhuur van schijnzelfstandigen sterk te beperken. De inhuur is echter juist sterk gestegen.

Inzet personeel onvermijdelijk

Reactie van de minister van Financiën op de tik op de vingers van de Algemene Rekenkamer: “De Belastingdienst en Toeslagen hanteren het uitgangspunt dat structurele taken zoveel als mogelijk door eigen personeel worden uitgevoerd. Tegelijkertijd blijft de inzet van extern personeel in een aantal gevallen onvermijdelijk, bijvoorbeeld in het geval van tijdelijke (herstel)werkzaamheden.”

Handhaving vanaf 2025

Acties om ingehuurde schijnzelfstandigen ertoe te bewegen in dienst te treden, hebben één (1!) nieuwe vaste medewerker opgeleverd. De Belastingdienst wil in 2025 de volledige handhaving bij schijnzelfstandigheid weer oppakken. Omdat deze nieuwe regels nog uitblijven en omdat het Rijk zelf nog schijnzelfstandigen inhuurt, kan de Belastingdienst de handhaving minder geloofwaardig hernemen. Wij vertrouwen erop dat de belastinginspecteur – die de handhaving weer herneemt – ook de schijnzelfstandigheid bij het Rijk zelf corrigeert, aldus de Algemene Rekenkamer.

Gepubliceerd op: 30-05-2024