ATR verwijst wetswijziging schijnzelfstandigheid naar prullenbak


Het zal niemand ontgaan zijn dat het kabinet schijnzelfstandigheid tegen wil gaan. Het wetsvoorstel dat dit moet bereiken is nu echter door het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) naar de prullenbak verwezen.

Volgens het ATR levert het wetsvoorstel geen bijdrage aan het tegengaan van schijnzelfstandigheid en brengt de wet niet meer duidelijkheid en eenvoud voor bedrijven, werkenden en zelfstandigen bij het beoordelen van arbeidsrelaties. Het gevolg is juist méér in plaats van minder regeldruk voor betrokken burgers en bedrijven.

De beoordeling zou juist duidelijker en eenvoudiger moeten worden met de nieuwe wet. En daardoor leiden tot minder schijnzelfstandigheid, was de gedachte. Dit blijkt niet het geval te zijn na een uitgevoerde MKB-toets en Internetconsultatie.

Aangezien alle eerdere wetswijzigingen ook niet het gewenste resultaat hebben gebracht, adviseert het college eerst gesprekken met individuele werkgevers en zelfstandigen te voeren. ATR adviseert het demissionaire kabinet van de huidige wetswijziging “Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden” af te zien.

Gepubliceerd op: 15-11-2023