Zzp'ers verplicht verzekerdDe arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt definitief verplicht voor zzp'ers. Dit hebben kabinet, werkgevers en vakbonden gezamenlijk afgesproken. Het verplichte vangnet bij ziekte voor zzp'ers was al langer een dringende wens van het kabinet.

‘Te veel werknemers met een flexibel contract en zelfstandigen missen nu zekerheid’.
Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde maandag nogmaals dat de arbeidsmarkt uit balans is en kondigt maatregelen aan die nu ook buiten het kabinet gedragen worden. Zo moet 'de doorgeslagen flexibilisering bij arbeidscontracten' worden tegengegaan.

Voor alle werkenden moet het vaste contract het uitgangspunt op de arbeidsmarkt zijn. Nulurencontracten worden geheel verboden en na drie aaneengesloten tijdelijke contracten mag pas na vijf jaar weer bij dezelfde werkgever gewerkt worden. Dit was zes maanden.

Op dit moment telt Nederland ruim 1,2 miljoen zzp'ers. Hiervan is maar net iets meer dan 20% verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De verplichte verzekering moet in 2027 ingaan en loopt via het UWV. Het wordt niet verplicht over te stappen als je al een verzekering hebt afgesloten.

Het pakket aan nieuwe regels zou in het voorjaar van 2024 langs de Tweede Kamer gaan.