Miljoenennota brengt wijzigingen voor ZZP'ers

Het kabinet heeft enkele grote wijzigingen in petto voor zzp'ers in 2023. De verwachting voor 2023 is dat de economische groei afremt naar 1,5%. De inflatie en de daarmee gepaard gaande onzekerheid remmen wereldwijd de economische groei. Om te zorgen dat mensen meer inkomen overhouden uit hun werk worden de lasten op arbeid structureel verlaagd. De maatregelen van het kabinet hebben een omvang van 17,2 miljard euro.

Volgens de miljoenennota zet het kabinet stappen om de belasting van verschillende typen werkenden meer in evenwicht te brengen. Voor zzp'ers zijn de volgende wijzigingen aangekondigd.

Zelfstandigenaftrek extra snel afgebouwd

Na 2022 zal de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd worden. Zou deze aftrekpost eerder nog pas in 2036 teruggebracht worden naar 3240 Euro, nu blijft er al in 2027 nog maar 900 Euro over van deze aftrekpost.

Fiscale Oudedagreserve (FOR) afgeschaft

Dit jaar mag je voor het laatst een for-dotatie doen. Hiermee kun je in 2022 nog 9,44% van je winst reserveren voor je pensioen (tot een maximum van 9.632 Euro). Per 1 januari 2023 vervalt deze fiscale uitstelpost geheel.

Lasten op arbeid verlaagd

De belasting op arbeid (box 1) wordt verlaagd. Het tarief van de eerste schijf wordt verlaagd met 0,11%-punt naar 36,93% over de eerste €73.031. Het tarief van de tweede schijf blijft gelijk. De belastingdruk van alle werkenden wordt hierdoor verlaagd met maximaal 102 Euro.

Vennootschapsbelasting verhoogd

De vennootschapsbelasting (vpb) wordt flink verhoogd. Het lage tarief dat nu in 2022 nog geldt tot 395.000 Euro wordt verhoogd van 15% naar 19% en gaat in 2023 nog maar gelden tot een winst van 200.000 Euro. Het hogere tarief van 25,8% wijzigt niet, maar gaat dus voor veel meer ondernemingen gelden.

Vermogensbelasting omhoog

Het kabinet wil de belasting op arbeid en vermogen meer met elkaar in balans brengen. Dit betekent dat de belasting op vermogen verhoogd wordt. Het tarief wordt verhoogd van 31% in 2022 naar 34% in 2025 over het fictieve totaalrendement. In 2023 gaat het tarief een procentpunt omhoog naar 32%. Het fictieve rendement voor 2023 moet nog bepaald worden. Gepubliceerd op: 7-11-2022