Pensioen voor zzp'ers; collectief? Liever niet!


pensioen Er komt een vrijwillig collectief pensioenfonds voor ZZP'ers. Met deze regeling denken diverse belangenorganisaties een oplossing te vinden voor de grote inkomensval waar veel ZZP’ers zich bij pensionering momenteel mee geconfronteerd zien. De benodigde wettelijke aanpassingen zullen nog in 2014 worden doorgevoerd zodat het fonds op 1 december 2014 van start kan.

Dit initiatief komt uit de koker van vakbonden en belangenorganisaties dus dat zij iets gezamenlijks creëerden is niet verwonderlijk. Zij maken hiervoor gebruik van pijler drie van het pensioenstelsel en dat de overheid hieraan mee wil werken is natuurlijk een goede zaak. Maar is dit nou dé oplossing voor de pensioenproblemen van ZZP'ers?

De eerste Z uit ZZP staat voor zelfstandig. Een collectieve regeling staat daar naar mijn mening haaks op. Liever zou ik dus zien dat er een mogelijkheid komt voor zpp'ers om hun pensioenopbouw zélf te regelen tegen dezelfde fiscale regelingen die gelden voor een pensioenfonds.

Iedere ZZP'er moet zich bewust zijn van zijn financiële situatie en moet voor zichzelf bepalen hoe en in hoeverre hij zaken als pensioen wil afdekken. Hij of zij weet dat hij een buffer moet opbouwen voor pensioen en/of financieel mindere tijden. Die paar pensioenverzekeringen die nu al worden aangeboden voor zelfstandig ondernemers zijn echter door de hoge kosten en relatief lage uitkeringen vaak niet interessant. De insteek van het nieuwe fonds is om een veel beter product te bieden, met name door te werken zonder winstoogmerk en met flexibele profielen. Als de pensioenafhandelaar (die nog gekozen moet worden) dit ook daadwerkelijk gaat waarmaken, kan dit een interessant nieuw pensioenproduct zijn.

Het is echter ook de vraag of ZZP-ers, die vooral (keuze-)vrijheid en zelfstandigheid nastreven, zich geroepen voelen om aan een collectieve regeling mee te doen.

Liever zie ik dus de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk én in eigen beheer een pensioen op te bouwen (door sparen of beleggen, de keuze is aan de ondernemer). Naar mijn mening zou dit de gemiddelde ZZP-er beter helpen dan de nieuwe collectieve verzekering. Ik hoop dan ook dat zowel de belangenorganisaties als de politiek zich hiervoor sterk (blijven) maken.

Ron Looijen
Geplaatst op: 07-02-2014