Roadmap vervanging wet DBA


De wet DBA heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die ermee was beoogd waardoor teveel zzp’ers in onzekerheid zitten, aldus Minister Koolmees en staatssecretaris Snel in hun "Roadmap vervanging DBA".

Inmiddels zijn de modelovereenkomsten exit en is de opdrachtgeversverklaring het beoogde middel om duidelijkheid te verschaffen over de aard van de arbeidsrelatie.
minister Koolmees

Het streven is om de wijzigingen per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Hiervoor zijn echter aanpassing nodig in het arbeidsrecht, het fiscale recht en het sociale zekerheidsrecht en dat maakt dat een startdatum van 1 januari 2020 zeer ambitieus is. Minister Koolmees van SZW belooft over de "gezagsverhouding" voor 1 januari 2019 meer duidelijkheid te geven.

Hóe de verschillende maatregelen uitgewerkt worden, zal voor het zomerreces in een zogenaamde hoofdlijnenbrief uiteengezet worden. Deze hoofdlijnen zullen vooraf met marktpartijen besproken worden, zoals zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en brancheorganisaties.

Streven is dat de vervanging van de wet DBA per 1 januari 2020 in werking treedt. Gedurende een jaar na de inwerkingtreding geldt een terughoudend handhavingsbeleid van de Belastingdienst. Zij vervult dan slechts een coachende rol en helpt partijen bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

Gepubliceerd op: 08-03-2018