Minimumtarief van de baan

Minister Koolmees maakt in zijn voortgangsbrief "werken als zelfstandige" bekend het wetsvoorstel waarin zzp’ers een minimumtarief moesten gaan berekenen, in te trekken. De onduidelijkheid over de berekening van het uurtarief en de hieraan gekoppelde administratieve lasten waren de voornaamste knelpunten.

Het wetsvoorstel werd met flinke tegenzin ontvangen door diverse partijen in het veld en de reacties op de internetconsultatie brachten een aanzienlijk aantal knelpunten aan het licht.

De belangrijkste bezwaren waren grote administratieve lasten, veel onduidelijkheid, geen draagvlak, niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar voor de uitvoerende instanties. De administratieve lasten zouden alle zelfstandigen en opdrachtgevers raken, ook indien het tarief per uur zich (ver) boven het minimumtarief bevindt.

Aan de "onderkant" van de markt moest een minimumtarief van 16 Euro kwetsbare zelfstandigen beschermen. Voor degenen die meer dan 75 Euro per uur aan hun opdrachtgevers berekenen, zou een zelfstandigenverklaring beschikbaar komen. Deze zijn nu beide van de baan.

Het kabinet trekt het voorstel voor een minimumtarief dus in, maar stopt zeer zeker niet met de webmodule waarin duidelijkheid verschaft wordt in welke gevallen er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit najaar zal een pilot starten.

Gepubliceerd op: 16-6-2020