Pilot webmodule vanaf najaar

Het kabinet wil komend najaar een pilot draaien met de webmodule. Doel van de webmodule is duidelijkheid te verschaffen over de vraag of een opdracht al dan niet buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Na de testfase ligt er nu een afgeronde vragenlijst en bijbehorende weging ter beoordeling in de Tweede Kamer.

Wordt de werkrelatie door de webmodule als "buiten dienstbetrekking" beoordeeld, dan wordt een opdrachtgeversverklaring verstrekt. Opdrachtgevers weten dan zeker dat ze geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven te betalen.

Het kabinet werkt sinds zijn aantreden aan arbeidsmarkthervormingen en in het bijzonder nieuwe wet- en regelgeving rond zzp’ers. Het plan voor een minimumloon voor ZZP’ers is inmiddels geschrapt, maar de webmodule wordt dus wel doorontwikkeld.

Uit de eerdere testfase bleek dat 25% van de gevallen zou resulteren in een opdrachtgeversverklaring. Maar liefst 48% werd beoordeeld als “dienstbetrekking” met de noodzaak van een arbeidsovereenkomst. In de overige 27% was geen uitsluitsel mogelijk. De kwalificatie van de arbeidsrelatie riep onenigheid op of vroeg om meer maatwerk dan in de module gevat is. Tijdens de pilotfase kunnen opdrachtgevers / werkgevers de webmodule anoniem en vrijwillig raadplegen.

Veel ZZP’ers werken niet-rechtstreeks voor hun eindklant. Voor deze situatie is het van belang dat de webmodule een groot onderscheid maakt tussen een bemiddelaar en een tussenpersoon.

Bemiddelaar: Een bemiddelaar kan voor een opdrachtgever of een opdrachtnemer bemiddelen bij het tot stand komen van opdrachten. De bemiddelaar brengt de partijen samen. De opdrachtgever en de opdrachtnemer sluiten vervolgens een overeenkomst. In de overeenkomst leggen zij onder meer vast welke werkzaamheden de opdrachtnemer voor de opdrachtgever zal verrichten en welke vergoeding de opdrachtnemer hiervoor in rekening mag brengen bij de opdrachtgever. Tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komt een arbeidsrelatie tot stand. Voor deze arbeidsrelatie kan de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring aanvragen. Tussen de opdrachtnemer en de bemiddelaar komt geen arbeidsrelatie tot stand. De bemiddelaar is niet de opdrachtgever van de opdrachtnemer en kan dus geen opdrachtgeversverklaring aanvragen.

Tussenpersoon: Een tussenpersoon kan als opdrachtgever een overeenkomst sluiten met een opdrachtnemer en deze ‘plaatsen’ bij een derde voor wie de werkzaamheden worden verricht. Deze derde wordt ook wel de feitelijke werkverschaffer genoemd. In de overeenkomst tussen de tussenpersoon en de opdrachtnemer leggen zij onder meer vast welke werkzaamheden de opdrachtnemer voor de feitelijke werkverschaffer zal verrichten en welke vergoeding de opdrachtnemer hiervoor in rekening mag brengen bij de tussenpersoon. Tussen de tussenpersoon en de opdrachtnemer komt een arbeidsrelatie tot stand. Voor deze arbeidsrelatie kan de tussenpersoon als opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring aanvragen. Tussen de opdrachtnemer en de feitelijke werkverschaffer komt geen arbeidsrelatie tot stand. De feitelijke werkverschaffer is niet de opdrachtgever van de opdrachtnemer en kan dus geen opdrachtgeversverklaring aanvragen

Een bemiddelaar is geen opdrachtgever en gaat dus geen arbeidsrelatie aan met de opdrachtnemer. Een tussenpersoon sluit wél een overeenkomst af met een opdrachtnemer. Helaas is de vragenlijst "tussenkomst" nog in ontwikkeling.

De vragenlijst die nu de basis van de webmodule vormt, is hier op Rijksoverheid te bekijken.

Gepubliceerd op: 17-6-2020