Helft modelovereenkomsten afgekeurdAls ZZP’er kun je je eigen opgestelde modelovereenkosmt binnen het kader van de wet DBA ter keuring voorleggen aan de Belastingdienst. Tot 1 augustus hebben 4.481 personen dit gedaan. Maar liefst 1.033 hebben een negatief oordeel ontvangen en dat terwijl bijna de helft (1.964) nog in behandeling is.

Slecht 370 modelovereenkomsten zijn goedgekeurd.

De belangrijkste reden om een modelovereenkomst af te keuren? De belastingdienst meldt simpelweg dat dat niet geregistreerd wordt (!).

De gemiddelde doorlooptijd van het toetsingstraject is bijna 11 weken.


Denk jij erover je eigen overeenkomst op te stellen? Check dan hier welke elementen er wel en juist niet in moeten staan.

Gepubliceerd op: 03-09-2016