DBA; prangende vragen beantwoord


De nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is inmiddels in werking getreden. Tijdens het transitiejaar blijven de gevolgen voor jou als ZZP’er waarschijnlijk redelijk beperkt. Toch heb ook jij een inspanningsverplichting. Ook jij moet ervoor zorgen dat je voor 1 mei 2017 conform de nieuwe wet werkt. De meest prangende vragen beantwoord:

Wat is een modelovereenkomst?

Als je als ZZP’er voor een opdrachtgever gaat werken, moeten jullie samen bepalen wat voor type arbeidsrelatie jullie aangaan. Als sprake is van loondienst (dienstbetrekking) dan betaalt de opdrachtgever loonbelasting. Is er geen sprake van loondienst, dan kun je samen met je opdrachtgever een modelovereenkomst afsluiten. Hierin wordt bepaald volgens welke voorwaarden je werkt om te borgen dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Werk je conform deze overeenkomst dan heeft je opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonbelasting hoeft af te dragen.

Wanneer is sprake van loondienst en wanneer niet?

Een arbeidsovereenkomst (loondienst) is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:
  • de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
  • de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
  • de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.
Als één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

De Belastingdienst hanteert een schema om de criteria “gezagsverhouding” en “persoonlijke arbeid” te beoordelen.

Waar vind ik een goedgekeurde modelovereenkomst?

Er zijn algemene modelovereenkomsten beschikbaar en modelovereenkomsten voor branches.

Mijn opdrachtgever heeft een eigen modelovereenkomst. Kan dit?

Naast de standaard modelovereenkomsten biedt de Belastingdienst de mogelijkheid een eigen overeenkomst te laten toetsen. Als de overeenkomst van je opdrachtgever officieel goedgekeurd is, kun je deze gebruiken.

Als ik conform een modelovereenkomst werk, ben ik dan dus een ondernemer?

Nee. Werken volgens een modelovereenkomst geeft je opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonbelasting hoeft af te dragen. Het zegt dus alleen iets over de arbeidsrelatie tussen jou en je opdrachtgever in deze ene opdracht. Meer niet. Pas bij je aangifte inkomstenbelasting wordt bepaald of je als een ondernemer gezien wordt. Dit staat dus los van elkaar. De ondernemerscheck geeft je wel vooraf een indicatie van het oordeel over je ondernemerschap voor de inkomstenbelasting.

Wanneer ben ik dan wel een ondernemer?

Dit is een gewogen oordeel. Het aantal opdrachtgevers telt mee, maar ook zaken als de hoogte van je omzet, hoe zelfstandig je onderneming is, of je investeringen doet, of je aan marketing doet, hoeveel tijd je aan je werkzaamheden besteed, hoeveel aansprakelijkheid en risico je loopt. De ondernemerscheck helpt om een indicatie van het oordeel te krijgen.

Hoe lang mag ik voor 1 opdrachtgever werken?

In theorie is er geen maximum periode voor het werken bij een opdrachtgever. En er is ook geen maximum aan de omzet die je bij één klant behaalt. Echter, dit zijn wel zaken die meewegen in het totale oordeel over de arbeidsrelatie met je opdrachtgever.
De belastingdienst adviseert aan opdrachtgevers die willen voorkomen dat de arbeidsrelatie als fictieve dienstbetrekking wordt gezien:
“Voor het uitsluiten van deze fictieve dienstbetrekkingen is het inderdaad onder meer van belang dat de zzp'er meerdere opdrachtgevers heeft. U moet dat als opdrachtgever zelf vaststellen. Wat de zzp'er, accountant of adviseur verklaart, is niet van belang. Het gaat er dus om dat u:
  • met de zzp'er afspreekt dat hij voor meerdere opdrachtgevers mag en kan werken
  • zelf in de gaten houdt dat de zzp'er niet langdurig en hoofdzakelijk alleen voor u werkt”

Daarnaast zegt de Belastingdienst letterlijk:
"Werk jij langdurig voor één opdrachtgever? Dan kun je nog steeds ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Maar: behaal je meerdere jaren (vrijwel) je hele jaaromzet bij dezelfde opdrachtgever? Dan ziet de Belastingdienst je niet als ondernemer."

Waar de grens ligt in jouw geval? Doe in ieder geval de ondernemerscheck om hier enige zekerheid over te verkrijgen.

Meer lezen?

Kun jij na 1 mei 2016 als ZZP’er blijven werken?
Belastingdienst FAQ
Belastingdienst Handreiking DBA


Gepubliceerd op: 16-06-2016