Ben jij een echte ondernemer?
Doe de IB-ondernemerscheck!


Of jij als ZZP’er een echte ondernemer bent? Jij vindt misschien absoluut van wel, maar vindt de Belastingdienst dat ook? Je kunt het nu checken! Invullen van de checklist geeft je inzicht in hoe je beoordeeld wordt door de Belastingdienst op het gebied van inkomstenbelasting.

Wil jij na 1 mei als ZZP’er blijven werken, dan zul je ook je opdrachtgever ervan moeten overtuigen dat je een echte ondernemer bent. Zeker met alle onzekerheden rond de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is het aan te raden de checklist in te vullen en beschikbaar te stellen aan je opdrachtgever, of dit nu een eindklant of een bemiddelingsbureau is.

De IB-ondernemerscheck van de Belastingdienst bestaat uit 20 vragen. Deze vragen zijn in vier categorieën ingedeeld. Zelfstandigheid, ondernemersrisico, continuïteit en omvang. Tezamen vormen ze een oordeel over jouw ondernemerschap.
IB-ondernemerscheck

Zelfstandigheid

Volgens de Belastingdienst betekent zelfstandigheid dat je zelf bepaalt hoe je werkt en hoe je jouw bedrijf inricht.
Je zelfstandigheid vergroten:
 • Leg je afspraken met je opdrachtgever vast. Jij bepaalt zelf hoe je je werk uitvoert. Formuleer dit duidelijk in je (model)overeenkomst.
 • Breng voorafgaand aan je project een offerte uit met je tarief. Doe dit ook bij verlengingen.
 • Heb je opdrachten geweigerd vanwege een te laag tarief? Hou hier een dossier van bij.
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen bij de uitvoering van je opdracht. Investeer hierin en houd hier een boekhouding van bij.
 • Bij ziekte of drukte moet je je kunnen laten vervangen. Maak afspraken over de procedure en de mate van inspraak van je opdrachtgever hierin. Hoe minder zeggenschap de opdrachtgever hierin heeft, hoe zelfstandiger de Belastingdienst jou vindt.
 • Sluit bij ieder project een (model)overeenkomst met je opdrachtgever en stuur zo mogelijk je facturen rechtstreeks aan de eindklant.
 • Hoe meer opdrachtgevers je hebt, hoe sneller je als zelfstandig wordt beschouwd door de Belastingdienst. Werk je lange tijd voor één opdrachtgever dan laad je al snel “het vermoeden van een arbeidsovereenkomst” op je. Uit het oogpunt van risicospreiding is het natuurlijk ook verstandiger om meerdere opdrachtgevers te hebben.

Ondernemersrisico

Ondernemersrisico’s betreffen alle (financiële) risico’s die je loopt met je bedrijf. Hoe meer risico je loopt, hoe sneller je als zelfstandig ondernemer gezien wordt. Je kunt hierbij denken aan het niet betalen van jouw facturen door je opdrachtver, het niet betaald worden als je ziek bent, de investeringen in je bedrijf en de aansprakelijkheid voor de eventuele schulden van je bedrijf (geleaste auto op de zaak bijvoorbeeld).

Continuiteit

Kan jouw bedrijf de komende jaren voortbestaan? Streef je hier actief naar? Steek je tijd, geld, energie aan acquisitie om nieuwe opdrachtgevers te vinden? Heb je geld achter de hand om je bedrijf bij tegenslag draaiende te houden? Dat zijn de kernvragen op het gebied van continuiteit.
Zo vergroot je je continuiteit:
 • Investeer in het vinden van nieuwe klanten. En vooral: administreer dit. Bewaar bijvoorbeeld bewijs van het bezoeken van netwerkbijeenkomsten of gesprekken met recruiters.
 • Zorg dat je geld achter de hand houdt. IT-Contracts adviseert je om xxx% van je uurtarief en omzet te reserveren. Doe dit consequent en houd ook hier weer administratie van bij.

Omvang

Het doel van je bedrijf is winst maken. Hier heb je een bepaalde hoeveelheid opdrachten, klanten en omzet voor nodig. De Belastingdienst noemt dit "omvang".

Let op: werk je langdurig voor één opdrachtgever? Dan kun je in theorie nog wel steeds ondernemer zijn. Maar als je meerdere jaren vrijwel je gehele omzet draait bij dezelfde opdrachtgever, ga er dan vanuit dat je NIET als zelfstandig ondernemer gezien wordt.

Je omvang vergroten:
 • zorg voor meer dan 1 opdrachtgever
 • zorg dat je omzet niet onevenredig verdeeld is over één of twee opdrachtgevers. Zorg voor spreiding over meerdere opdrachtgevers.
 • Zorg dat je uurtarief ruimschoots je kosten dekt. Check hier hoe je je uurtarief goed opbouwt.


De uitslag van je IB-ondernemerscheck

Er zijn twee conclusies mogelijk nadat je van alle vier de categorieen de vragen beantwoord hebt.

"Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting"
Download je gegevens en verstrek hiervan een kopie aan je opdrachtgever. Dit helpt bij hem onzekerheid weg te nemen en zal hij sneller bereid zijn om jou in te huren. Onder de door jou ingevulde antwoorden vind je aandachtspunten. Probeer zoveel mogelijk van deze punten weg te werken en niet terug te vallen op de punten waar je nu goed op scoort. Vul de check regelmatig in en deel deze ook weer met je opdrachtgever.

"Je bent waarschijnlijk géén ondernemer voor de inkomstenbelasting"
Gooi het over een andere boeg. Je zult ook wel moeten, want je opdrachtgevers durven jou na 1 mei waarschijnlijk niet meer in te huren. Dat er een transitieperiode is aangewezen wil niet zeggen dat er achteraf niet alsnog naar de periode vanaf 1 mei 2016 gekeken kan worden. De Belastingdienst doet hier vooralsnog geen harde uitspraken over. Om eventuele naheffingen te voorkomen zal je opdrachtgever (ongeacht of dit een eindklant of een recruiter is) je tijdens het transitiejaar waarschijnlijk één van de volgende vier opties aanbieden:
 1. stoppen met jou bemiddelen bij deze klant
 2. payrolling
 3. in dienst treden voor de duur van het project
 4. constructie à la Uniforce of ZZP Vooruit. (De huidige overeenkomst met de Belastingdienst loopt op 31-12-2016 af)
Wil je dit niet, dan zul je je moeten conformeren aan de spelregels van de Belastingdienst. Kijk goed naar de aandachtspunten die in de check worden benoemd en bedenk dat de snelle winstpunten zitten in de gezagsverhouding met je opdrachtgever en vervanging bij ziekte. Dit zijn immers twee van de drie pijlers van de modelovereenkomsten.

Lees verder: Na 1 mei 2016 als ZZP’er blijven werken

Gepubliceerd op: 20-04-2016