Wetswijzigingen voor ZZP’ers in 2020

Het is bijna zover: 2020. Tijd om eens te kijken wat er komend jaar gelijk blijft en vooral gaat veranderen voor ZZP'ers. Wellicht is het nu tijd om te anticiperen op nieuwe regels of nog net te profiteren van de oude.

Tarieven inkomstenbelasting

Volgend jaar gaan we van drie tarieven naar twee tarieven voor inkomstenbelasting, het zogenaamde tweeschijvenstelsel. Het lage tarief wordt 37,35% en geldt tot een inkomen van €68.507. Over het meerdere wordt het toptarief geheven van 49,5%.

De overstap naar het tweeschijvenstelsel pakt over het algemeen gunstig uit voor werkenden. Het doel was dan ook om meer werken lonender te maken en is daarom vervroegd ingesteld. Het was eerst de bedoeling dat de tarieven pas vanaf 2021 zou gelden.

De arbeidskorting en algemene heffingskorting gaan tevens omhoog wat resulteert in lagere belastingen. De arbeidskorting gaat in drie stappen omhoog. Hiervan profiteren alle werkenden die inkomstenbelasting betalen. In 2020 gaat de maximale arbeidskorting omhoog van €3.399 naar €3.819. De algemene heffingskorting gaat 78 Euro omhoog in 2020.

Zelfstandigenaftrek

Helaas, de zelfstandigenaftrek gaat omlaag. In negen stappen wordt de aftrek omlaag gebracht van €7.280 dit jaar naar €5.000 in 2028. Komend jaar is de aftrekpost nog €7.030. De verhoging van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting enerzijds en de beperking van de zelfstandigenaftrek heffen elkaar ongeveer op. Dit is een van de maatregelen van het kabinet om de verschillen tussen werknemers en ZZP'ers te verkleinen.

BTW-id voor eenmanszaken

ZZP'ers die ingeschreven staan als eenmanszaak hebben een nieuw BTW-identificatienummer gekregen en dienen deze vanaf 1 januari 2020 te gebruiken. In het oude BTW-id zat je Burgerservicenummer (BSN-nummer) verwerkt en dat is natuurlijk nogal fraude- en privacygevoelig. Het oude nummer heet nu het omzetbelastingnummer (ook wel fiscaal nummer of "sofinummer" van je bedrijf) en gebruik je in communicatie met de fiscus. Voor de andere rechtsvormen blijft het btw-nummer gelijk.

Bijtelling (elektrische) auto

Als je een auto van de zaak hebt waarmee je meer dan 500 km per jaar privé rijdt, dan moet je bijtelling betalen. Voor een elektrische auto wordt de bijtelling opgevoerd van 4% naar 8%. Voor auto’s die rijden op benzine, diesel of hybride blijft de bijtelling ongewijzigd op 22%.

Handhaving Wet DBA

Sinds 1 oktober 2019 houdt de belastingdienst verscherpt toezicht binnen het kader van de wet DBA. Vanaf 1 januari zal de belastingdienst meer gaan handhaven. Het gaat hier voornamelijk om het aanpakken van zogenaamde "kwaadwillenden"; zij die "opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking". Er moet dan sprake zijn van
  1. een (fictieve) dienstbetrekking
  2. evidente schijnzelfstandigheid
  3. opzettelijke schijnzelfstandigheid
Pas dan kunnen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen volgen.

Op 1 januari 2021 wil het kabinet nieuwe wet- en regelgeving invoeren die de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties gaat vervangen.

Bovenstaande fiscale regelingen worden in 2020 ingevoerd. Op de valreep van 2019 kun jij zelf nog wat dingen doen om zo min mogelijk belasting te betalen.  

Gepubliceerd op: 16-12-2019