Nu nog doen: fiscale aftrekposten 2019

Op de valreep van het jaar kun je wellicht nog iets doen om minder belasting over dit boekjaar te hoeven betalen.

Zakelijk inboeken van onkosten

Heb je dit jaar betalingen gedaan die als zakelijke onkosten opgevoerd kunnen worden? Check je privé-uitgaven en boek dit bedrag over van je zakelijke rekening naar je privé-rekening en verwerk het bedrag in je boekhouding. Dit bedrag wordt één-op-één in mindering van je winst gebracht en hierover betaal je dus geen belasting. Denk vooral aan etentjes, abonnementen of overnachtingen die een zakelijk karakter hebben maar je privé betaald hebt.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Heb je dit jaar investeringen in bedrijfsmiddelen gedaan? Bijvoorbeeld een nieuwe laptop of telefoon gekocht of een nieuw bureau? Zodra je boven de drempel van €2.301 uitkomt, mag je 28% van het totale bedrag aftrekken. Blijf je hieronder dan vervalt de gehele aftrekpost. Dus wellicht nu het moment een geplande investering door te voeren.

For-dotatie

Over 9,44% van je winst (met een maximum van 8.999 Euro) kun je de belasting uitstellen. Dit reserveer je voor je oudedag en hierover betaal je nu geen belasting. Op het moment van je pensioen val je waarschijnlijk in een lagere belastingschaal en dus betaal je er op dat moment minder belasting over. De for-dotatie is dus geen aftrekpost maar een reservering die je helpt om nú je belastingdruk te verminderen.

Verlaag je box 3 vermogen

Over je vermogen in box 3 betaal je vermogensbelasting. Veel belasting moeten betalen, is dus eigenlijk een positief iets, maar liever betalen we zo min mogelijk natuurlijk. De peildatum is 1 januari en het is dus slim om ervoor te zorgen dat op die datum je vermogen zo laag mogelijk is. De simpelste manier om je vermogen te verlagen is natuurlijk geld uitgeven. In de categorie zinvolle uitgaven kun je denken aan:

Belastingaanslag vooruitbetalen
Ben je de fiscus nog geld schuldig of heb je al een voorschotnota liggen? Nu betalen drukt je box 3 vermogen.

Ziektekosten vooruitbetalen
In januari moet je de zorgkostenverzekering toch al betalen dus slim is om dit nu alvast te doen. Vaak krijg je nog extra korting ook als je in een keer betaalt.

Hypotheekrente vooruit betalen
Er zijn banken die toestaan dat je tot zes maanden rente op je hypotheek vooruit betaalt. Denk ook aan aflossing van (een deel) je hypotheek.

Schenking aan (klein)kinderen
In 2019 mag je belastingvrij 5428 Euro schenken aan je kinderen en eenmalig mag je 26.040 Euro schenken (mits het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is) en als de ontvanger de schenking gebruikt ten bate van een woning zelfs 102.010 Euro.

Reservering voor investeringen en algemene reserves
Indien je een eenmanszaak of vof hebt mag je deze in mindering brengen op je vermogensbelasting. Je moet dit bedrag wel overboeken op een aparte zakelijke rekening.

Investeer in een (elektrische) auto van de zaak
Deze moet wel voor 31-12 op naam gesteld zijn.

Als je snel bent, kun je nog profiteren van deze aftrekposten. In 2020 zullen er diverse wetswijzigingen voor ZZP'ers doorgevoerd worden.

Gepubliceerd op: 16-12-2019