Prinsjesdag 2021 brengt weinig bijzonders voor zzp'ers

Dit jaar hadden we tijdens prinsjesdag te maken met een demissionair kabinet. Grootse plannen werden er dus al niet verwacht en die verwachting kwam uit. Er zijn wel wat plannen die gevolgen hebben voor zzp’ers en deze bespreken we onderstaand. Wat er uiteindelijk van deze plannen overblijft, is overigens nog de vraag. Tijdens de formatie van het nieuwe kabinet kunnen de plannen zomaar om zeep geholpen worden, maar ook daarna nog door de Eerste en Tweede Kamer.

Daling zelfstandigenaftrek

Het belastingvoordeel dat je als zzp’er krijgt in de vorm van zelfstandigenaftrek wordt verlaagd. In 2022 mag je 6.310 aftrekken tegenover 6.670 in het huidige jaar. Je gaat dus meer belasting betalen.

Daling inkomstenbelasting

De eerste schijf van de inkomstenbelasting daalt licht van 37,1% naar 37,07%. Deze wijziging gaat waarschijnlijk per 1 januari aanstaande in en geldt voor alle 1,6 miljoen ondernemers die inkomstenbelasting betalen. Je inkomstenbelasting zal hierdoor iets dalen. De eerste schijf geldt voor inkomens tot 69.398 Euro.

Opschorting handhaving wet DBA

De pilot van de webmodule is inmiddels geëvalueerd. Het nieuwe kabinet zal besluiten welke verdere stappen zullen worden genomen rond het werken als zelfstandige en of en in welke vorm de webmodule wordt ingevoerd. In afwachting van het nieuwe kabinet handhaaft de Belastingdienst slechts in geval van kwaadwillendheid of wanneer aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.

Daling premie zorgverzekeringswet (ZVW)

Het tarief van de de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (zvw) wordt in 2022 vastgesteld op 5,45%. In 2021 is dit nu nog 5,75%. Dit tarief wordt berekend over een maximaal jaarinkomen van €59.267. Je gaat hierdoor dus minder premie betalen.

Gunstigere vennootschapsbelasting

Over de eerste €395.000 betaal je in 2022 15% vennootschapsbelasting. Dit voordeligere schijf is daarmee 150.000 Euro opgerekt ten opzichte van 2021. Omdat de belasting over het meerdere op 25% gesteld is, levert dit jouw onderneming een voordeel van 15.000 op.

Verliezen doorschuiven

Mocht je onverhoopt verlies draaien, dan mag je dit vanaf 2022 onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren (“carry forward”). Eerder stond hier een termijn van 6 jaar voor. Je mag 1 miljoen verrekenbaar verlies ten laste van de winst verrekenen. Eventuele extra mag je tot 50% verrekenen. Daarna mag het restant door naar het volgende boekjaar. De bestaande Carry Back termijn van 1 jaar blijft ongewijzigd.

Subsidie voor scholing

De fiscale aftrek van uitgaven aan opleidingen wordt vervangen. Per 1 maart wordt de Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) geintroduceerd. Je kunt hiermee maximaal 1.000 Euro per jaar aan subsidie ontvangen voor een cursus, training of opleiding. Mocht je je in januari of februari laten scholen, dan zal je de subsidie waarschijnlijk met terugwerkende kracht ontvangen aangezien de huidige aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2022 komt te vervallen.

Gepubliceerd op: 22-9-2021