Webmodule kwalificeert slechts 28% als ZZP’schap

Afgelopen zes maanden heeft een pilot gedraaid met de webmodule die duidelijkheid moet verschaffen over de vraag dienstverband of zelfstandigheid. De pilot van de webmodule is nu geevalueerd door Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66).

De webmodule betreft een online vragenlijst waar verschillende uitkomsten uit kunnen komen: de indicatie dat er sprake is van een (fictief) dienstverband of een indicatie dat er buiten een dienstverband gewerkt mag worden (door een zelfstandige).

Uit de voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ blijkt dat in 28% van de gevallen geen oordeel geveld kon worden. In nog eens 28 procent van de gevallen blijkt de uitkomst ‘indicatie buiten dienstbetrekking’ te zijn en in 34 procent van de gevallen de uitkomst ‘indicatie dienstbetrekking’. In 9,7 procent is er mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking.

Het nieuwe kabinet zal besluiten welke verdere stappen zullen worden genomen rond het werken als zelfstandige en of en in welke vorm de webmodule wordt ingevoerd.

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) werd in 2016 afgeschaft en sindsdien is worstelt het kabinet met de vraag hoe te bepalen of iemand nou wel of geen zelfstandig werkende zzp’er is. Eerder werden als de modelovereenkomsten en het plan om een minimumtarief in te voeren, geschrapt.

In afwachting van het nieuwe kabinet handhaaft de Belastingdienst slechts in geval van kwaadwillendheid of wanneer aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.

Gepubliceerd op: 21-09-2021