Principeakkoord:
verplichte AOV voor ZZP’ers

Na negen jaar onderhandelen is er een principeakkoord bereikt over de pensioenen. Het kabinet, werkgevers en vakbonden zijn het eindelijk eens over het minder snel laten stijgen van de AOW-leeftijd. Dit is uitgeruild tegen een flexibeler pensioen. In het kielzog van dit akkoord wordt het helaas verplicht voor ZZP’ers zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Positief is wel dat sparen voor je pensioen gestimuleerd wordt en dat dit vrijwillig blijft.

Flexibel pensioen en AOW-leeftijd

De basis van het akkoord bestaat uit een flexibeler pensioensysteem en ter compensatie daarvan een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Het grootste hangijzer van het akkoord was de verhoging van de AOW-leeftijd. De komende twee jaar blijft deze op 66 jaar en vier maanden. Vervolgens stijgt de leeftijd geleidelijk naar 67 jaar in 2024. Na 2024 geldt bij een jaar langere levensverwachting, acht maanden langer doorwerken. De AOW-leeftijd geldt voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers.

ZZP’ers: verplichte AOV

Onder het mom van “extra zekerheid voor zelfstandigen” wordt het verplicht voor ZZP’ers zich te verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit was een harde eis van PVDA en GroenLinks. Voor zelfstandigen die voldoende eigen vermogen hebben komt er mogelijk een opt-out.

ZZP’ers: vrijwillige pensioenvoorziening

Belastingmaatregelen gaan het aantrekkelijker maken om te sparen voor je pensioen en deelname aan een pensioenfonds moet makkelijker worden binnen het nieuwe pensioencontract. Sparen voor je pensioen blijft wel een vrijwillige keuze.

Gepubliceerd op: 5-6-2019