Kamer debatteert over werking flexbranche


Vandaag (9-9-2020) debatteert de commissie "Sociale zaken en werkgelegenheid" met minister Koolmees over de werking van de flexbranche.
Wij hopen dat er voor de verandering eens een keer een goede en inhoudelijke discussie komt over de positie en het belang van intermediairs en zzp’ers in de huidige arbeidsmarkt.
minister Koolmees

Waar gaat dit debat eigenlijk over?

Er zijn de afgelopen tijd een flink aantal rapporten verschenen over de arbeidsmarkt en de positie van flexwerkers. Een bekende is "in wat voor land willen we werken" van de commissie Borstlap waarin, naar onze mening, flexibele arbeid in het verdomhoekje wordt gezet en het principe "werknemer, tenzij..." wordt gepredikt. Hier schreven we al eerder iets over.

Andere publicaties die van belang zijn in het debat zijn een evaluatie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de wet die het voor werkgevers o.a. interessanter moet maken om voor vaste werknemers te kiezen in plaats van flexwerkers) en een onderzoek naar driehoeksrelaties (payrolling, contracting, detachering, uitzendwerk etc.).
De conclusie uit deze rapporten is dat er meer regulering nodig is. Dit is al vele jaren het geval; de rechtspositie van zzp’ers, die door heel veel partijen niet als volwaardig ondernemer worden gezien maar ook geen werknemer is, is nog nooit helder geweest in de Nederlandse wetgeving. Ook de positie van bemiddelaars, brokers, uitzenders en detacheerders is onduidelijk en in discussies over bijvoorbeeld schijnconstructies, premieafdracht en aansprakelijkheid worden ze maar al te vaak onder één noemer genoemd terwijl ze echt allemaal een andere rol vervullen in de flexibele arbeidsmarkt.

Wat is de rol van onze branche in dit debat?

Omdat de hele flexbranche vaak onder de noemer “uitzenden” wordt geschoven maakt men zich terecht zorgen over toekomstige wet- en regelgeving rondom zzp’ers. Het vervallen van de VAR en het langdurig uitblijven van een opvolger geven ook geen beeld van daadkracht rondom dit onderwerp.
De branchevereniging voor Brokers en Intermediairs (Bovib) heeft, samen met enkele andere brancheverenigingen van flexibele arbeid, in juni een factsheet gepresenteerd waarin ze uitleggen wat intermediairs anders maakt dan uitzenders en detacheerders.Men stelt dat de politiek en verkeerd beeld heeft van zzp bemiddeling. Bovendien stellen zij dat hun leden vrijwel uitsluitend goed betaalde zelfstandige professionals bemiddelen. Zij wijzen erop dat de voortdurende focus over kwetsbare zzp’ers een discussie over alle zzp’ers in de weg staat.

Wat kunnen we verwachten van dit debat?

Terwijl wij in Nederland bekend staan om ons poldermodel wordt er tot nu toe bijzonder weinig geluisterd naar vertegenwoordigers van zzp’ers en intermediairs.

Daarnaast gaan discussies over de positie van zzp’ers over schijnconstructies en kwetsbare zzp’ers omdat die onderwerpen nou eenmaal vaak de pers halen. Hoewel deze onderwerpen zeker belangrijk zijn is betreft maar een zeer klein deel van de flexibele arbeidsmarkt. Meer dan 10% van de werkenden werkt op één of andere manier flexibel. Het overgrote deel daarvan doet dit niet omdat men gedwongen wordt, wordt niet uitgebuit en wordt fatsoenlijk beloond. Voor die mensen is regulering nodig waarbij wordt gekeken naar de behoeften uit de markt, de belangen voor de economie en de sociale zekerheid. Alle flexwerk op één hoop gooien heeft geen zin, daarvoor zijn de behoeften in de markt te verschillend.

Kortom: dit is een zeer ingewikkeld onderwerp waardoor het debat heel lang zal gaan duren en waarbij de vraag is of er wel voldoende focus is voor ons als zzp’ers.

Wordt vervolgd...

Gepubliceerd op: 9-9-2020