Coronavirus = einde opdracht?

Mag je opdrachtgever de overeenkomst zomaar beëindigen?

Als zzp’ers binnen de ICT vangen ook wij harde klappen op tijdens de Coronacrisis. Een zeer belangrijke vraag in deze onzekere tijden: mag je opdrachtgever jouw opdracht zomaar opzeggen?

Iedereen is gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven en werk- en opdrachtgevers zijn hier uiteraard massaal op ingegaan. Medewerkers werken vanuit huis en als thuiswerken om welke reden dan ook niet mogelijk is dan zitten de meeste medewerkers ook simpelweg thuis.

Gelukkig voor ons als ICT’ers kunnen we heel veel van onze taken vanuit huis uitvoeren. Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen de beschikking over de technologie om thuis door te werken. Verbindingen met systemen van de opdrachtgever, cloudapplicaties, videoverbindingen zijn tegenwoordig eerder gemeengoed dan uitzondering.

Toch zal een deel van ons geconfronteerd worden door een vroegtijdig eindigende opdracht. Enerzijds omdat je type werk ongeschikt is voor thuiswerk en anderzijds omdat in diverse sectoren de omzetten (tijdelijk) zullen kelderen waardoor budgetten bijgesteld zullen gaan worden.

Mag je opdrachtgever zomaar eenzijdig opzeggen?

De meeste zzp’ers hebben een opdrachtovereenkomst met hun opdrachtgever. In deze overeenkomst is vastgelegd wanneer de overeenkomst mag worden opgezegd. Meestal worden deze overeenkomst opgesteld door de opdrachtgever en zijn er diverse clausules opgenomen waar de opdrachtgever gebruik kan maken om per direct op te zeggen. Maar ook als je je eigen opdrachtovereenkomst gebruikt dan zal daar ongetwijfeld een artikel in staan die gaat over de opzegging van de overeenkomst. Hieronder zie een je vrij standaard tekst die vrijwel altijd voorkomt in opdrachtovereenkomsten:

Beide partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist, indien:
 • de wederpartij in verzuim is;
 • de wederpartij een gerechtvaardigd beroep op overmacht doet, in de zin van artikel 6:75 BW, en de overmacht periode (naar verwachting) 30 dagen of langer duurt;

 • Zoals je ziet zal bij een situatie waarbij de opdrachtgever strikt de Coronaregels hanteert al heel snel een situatie van overmacht ontstaan.

  Lezen dus!

  Als je opdracht vanwege het Coronavirus is opgezegd en je twijfelt of dat wel terecht is dan moet je dus beginnen met je opdrachtovereenkomst goed door te lezen, en dan met name de artikelen die gaan over opzegging van de overeenkomst, verzuim en overmacht. Het komt eigenlijk nooit voor dat in een overeenkomst is bepaald dat de opdrachtgever niet tussentijds mag opzeggen, hou daar rekening mee. Ook als er in de overeenkomst wordt verwezen naar andere documenten, zoals levervoorwaarden of algemene voorwaarden, dan moet je die dus ook goed doornemen.

  Vergoeding

  Als je tegen een uurtarief je werkzaamheden verricht dan kun je bij opzegging uiteraard alle reeds gemaakte uren factureren. Als je een prestatievergoeding of een totaalprijs hebt afgesproken dan heb je in de meeste gevallen recht op een redelijke vergoeding plus onkosten. In de wet is bovendien geregeld dat je bij tussentijdse opzegging recht hebt op vergoeding van eventuele schade.

  Ga in gesprek!

  Over een redelijke vergoeding van al uitgevoerd werk, eventuele schade of andere onkosten waar jij onder te lijden hebt bij een plotselinge opzegging zul je in gesprek moeten gaan met je opdrachtgever. Dit is een unieke situatie in Nederland en in onze branche en zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zullen elkaars problematiek begrijpen. Probeer te voorkomen dat er een juridisch gevecht van komt. Probeer tot een compromis te komen en probeer vooral ook afspraken te maken over het voortzetten van je werkzaamheden wanneer dit allemaal weer voorbij is!

  Het kabinet heeft een flink pakket aan steunmaatregelen opgesteld om ondernemers te ondersteunen die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus. Deze steun is ook beschikbaar voor zelfstandig ondernemers.

  Gepubliceerd op: 19-3-2020