Steunmaatregelen voor zzp’ers

Het kabinet heeft een groot steunpakket voor ondernemers samengesteld. De extra maatregelen moeten werknemers, zzp-ers en bedrijven in staat stellen om de gevolgen van het Coronavirus te overbruggen. Het Coronavirus wordt hiermee niet simpelweg als ondernemersrisico beschouwd.

Het kabinet benadrukt dat financiële middelen geen beperkende factor zijn. De afgelopen jaren zijn in goede tijden buffers opgebouwd, zodat die in minder goede tijden kunnen worden ingezet. Dat gebeurt nu.

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud

Binnen het besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kunnen zelfstandige ondernemers met financiële problemen nu een beroep doen op een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.
  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is.

Lening / bedrijfskrediet aanvragen

  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden.

Liquiditeitssteun

De Belastingdienst zal bijzonder uitstel van betaling verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst.

Uitstel belastingen

Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. Dat kon altijd al. Maar nu kan je, op basis van de aanslag, ook voor de omzetbelasting uitstel aanvragen bij de Belastingdienst.

Invorderingsrenten en belastingsrente

De invorderingsrente die wordt geheven op te laat betaalde belastingaanslagen wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk gelaagd van 4% naar 0,01%. De belastingsrente – de rente die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – wordt tevens verlaagd naar 0,01%.

Verlagen voorlopig aanslag 2020

Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Met dit pakket hoopt het kabinet banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werknemers, zzp-ers en bedrijven (gaan) ondervinden. Het noodpakket geldt voor de komende drie maanden.

Gepubliceerd op: 18-3-2020