Verplicht pensioen voor ZZP'ers; een slecht idee!


pensioen Regelmatig worden er door belangenorganisaties, verzekeraars of de overheid ideeën geopperd om sociale regelingen te verplichten voor de groeiende groep zzp'ers in Nederland. Ditmaal is het de AFM die de pers haalt met het standpunt dat ZZP'ers verplicht pensioen zouden moeten opbouwen.

Het belangrijkste argument hierbij is dat het niet rechtvaardigbaar is dat werknemers in loondienst verplicht pensioenpremie moeten afdragen en dat ZZP'ers die verplichting nu niet kennen. Dit maakt dat ZZP'ers de mogelijkheid hebben om (nog) niet aan pensioenopbouw te doen, daardoor een betere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt hebben en op latere leeftijd met grote inkomensdalingen geconfronteerd kunnen worden.

Net als zoveel partijen met goede bedoelingen voor de zelfstandig ondernemer maakt ook de AFM zich hier schuldig aan het onterecht gelijkstellen van de ondernemer aan de werknemer. Bovendien is het belangrijkste argument ook niet houdbaar; in veel beroepsgroepen is via CAO afspraken weliswaar een verplichte, fiscaal vriendelijke, pensioenafdracht afgedwongen maar voor veel beroepsgroepen is dit ook niet het geval. Een wettelijke verplichting tot pensioenopbouw is er gewoonweg niet voor werknemers. Als je geen pensioen hebt zul je het alleen met AOW moeten doen na je 67e, en dat geldt weer voor iedereen, ook de ZZP'er.

Ik heb er al vaker over geschreven: natuurlijk is het zorgelijk dat een behoorlijke groep zzp'ers zijn financiële huishouding niet op orde heeft. Het is dan ook prima dat er over oplossingen wordt nagedacht, maar kom dan niet aanzetten met beperkende verplichtingen voor de hele beroepsgroep. Een ondernemer, en dus ook een zzp'er, heeft bewust de keuze gemaakt voor het ondernemerschap en heeft daarbij bewust de ondernemersrisico’s afgewogen tegen de vrijheid, zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en potentiële verdiensten die het ondernemerschap hem of haar bieden. Vrijheid is de belangrijkste drijfveer voor de meeste ondernemers!
Iedere startende zzp'er is zich bewust van de ondernemersrisico’s en moet voor zichzelf bepalen hoe en in hoeverre hij dit wil afdekken en pensioen hoort daar gewoon bij. IT-Contracts adviseert bijvoorbeeld om 13 procent van je omzet te reserveren voor pensioen.

Maak het fiscaal aantrekkelijk om je oude dag als zelfstandige te regelen. In plaats van een verplichte pensioenregeling. En dan niet alleen voor de traditionele (en vaak kostbare) traditionele pensioenregelingen of lijfrenteconstructies maar ook bijvoorbeeld voor de zzp'er die jaarlijks een X duizend euro wegzet op een geblokkeerde spaarrekening. Verder is de voorlichting aan startende ondernemers over dit soort onderwerpen nihil in Nederland.

In plaats van het opleggen van verplichte regelingen aan de zelfstandige zouden organen als belangenorganisaties, KvK, de belastingdienst en zelfs de AFM hun energie dus beter kunnen steken in een slimmer fiscaal stelsel en betere voorlichting!

Ron Looijen
Geplaatst op: 13-01-2015