Van vacaturetekst naar match


Op de ene aanvraag komen kandidaten als vliegen op stroop af, terwijl voor de andere niemand warm te krijgen is. Maar wat nou als het om hetzelfde project gaat? Hoe komt dat dan? De manier waarop een vacaturetekst is opgesteld, maakt veel verschil.

Geef niet slechts droge informatie, maar overtuig een kandidaat (de juiste!) te reageren. Waarom zou de kandidaat nou juist voor déze aanvraag moeten kiezen?

De kandidaat centraal

Spreek de kandidaat aan op wat híj (of zij) kan / wil / belangrijk vindt en koppel dat aan de inhoud van de functie. Niet omgekeerd. Verkóóp de functie aan de juiste kandidaat. Start de tekst dus niet met de vereisten waaraan de kandidaat moet voldoen, of erger nog: met referentiecodes of een rijtje met bulletpoints. In plaats daarvan spreekt u de kandidaat rechtstreeks aan: "Ben jij de ervaren Java-ontwikkelaar die in diverse Scrum-teams wil werken aan complexe applicaties? Voel jij je thuis in een informele omgeving waar jouw kennis en ervaring daadwerkelijk op waarde geschat wordt?"

De juiste functienaam en trefwoorden

De juiste functienaam kiezen is om verschillende redenen belangrijk.

Ten eerste gebruiken kandidaten het als filter. Alleen aan passende vacatures wil een kandidaat tijd besteden, niet aan die honderden andere actuele aanvragen. Bent u bang reacties mis te lopen door een te specifieke functienaam? Bedenk dan dat kwaliteit altijd boven kwantiteit gaat. Niet-passende reacties kosten uiteindelijk alleen onnodig tijd om netjes af te wijzen.

Naast de filterfunctie is de juiste functienaam belangrijk qua vindbaarheid en SEO. Uw aanvraag wordt beter vindbaar binnen de IT-Contracts database en daarnaast bevordert de juiste benaming direct zoekverkeer vanuit externe zoekmachines zoals Google. De functienaam heeft namelijk het grootste gewicht op de pagina en is daarmee de belangrijkste indicator van de inhoud.

Voor het invullen van trefwoorden geldt grotendeels hetzelfde. Deze worden als afsluiting van de vacaturetekst vetgedrukt getoond en zijn daarmee uw laatste kans de kandidaat aan te zetten tot actie (=solliciteren). Enerzijds leidt de kandidaat uit de trefwoorden af hoe ú de functie samenvat. Wat zijn volgens u kernwoorden die het project en de vereisten aan de kandidaat typeren? Daarnaast gebruiken zoekmachines trefwoorden als belangrijke indicator van de inhoud van de pagina. Hoe duidelijker de inhoud, hoe gerichter het zoekverkeer doorgestuurd wordt. Reden genoeg om de nodige aandacht aan trefwoorden te besteden.

Opbouw van de tekst

  • Wervende eerste alinea (zie “de kandidaat centraal”)
  • Functieomschrijving
  • Functie-eisen
  • Beschrijving van opdrachtgever
  • Oproep tot actie en deadline

Actie en deadline

Is de kandidaat enthousiast geworden of heeft hij juist nog vragen? Roep hem op om actie te ondernemen. Een deadline noemen helpt om uitstelgedrag (“doe ik vanavond wel even”) te voorkomen. “Ben jij de persoon die onze projecten vlot kan trekken? Reageer dan vandaag nog, maar in ieder geval voor …”.

Conversieverhoging

Wat helpt verder nog om uw aanvragen beter te laten 'scoren'? Wees zo transparant mogelijk. Geef de kandidaat zo veel mogelijk informatie over de functie, de opdrachtgever, het sollicitatietraject en de beloning. Wilt u informatie zoals opdrachtgever, tarief of locatie liever niet openbaar maken uit concurrentie-overweging? Bedenk dan dat een kandidaat eerder voor juist die concurrent kiest als hij direct weet waar hij aan toe is. U wilt geen tarief noemen maar uw concurrent doet dat wel? Grote kans dat de kandidaat denkt dat uw marge hoger is en dus niet op uw vacature reageert.

Ideale lengte

Wat is de ideale lengte van een vacaturetekst? Daar kunnen we kort over zijn: zo kort mogelijk. Echter, zonder belangrijke informatie te schrappen en het enthousiasmerende karakter van de tekst aan te tasten. Houd voor ogen dat een groot deel van de kandidaten IT-Contracts mobiel bezoekt en ook 'normale' bezoekers willen snel een keuze kunnen maken of ze al dan niet gaan reageren op uw project. Lange lappen tekst jagen zelfs de meest geïnteresseerde kandidaat weg.

Met deze tips moet u de juiste kandidaat haast wel kunnen vinden. Binnen vijf minuten ook uw aanvraag voor een ZZP ICT-er online zetten?