Aantal ZZP ondernemingen flink gegroeid in 2013In 2013 zijn in Nederland bijna 150.263 personen een onderneming gestart. Dit zijn er 16.998 meer dan in 2012, een toename van 13%.

Aantal startende ondernemingen in 2013

Het aandeel ZZP’ers binnen de totale groep starters is vanaf 2005 flink gestegen, waar in 2005 nog 84 procent van de starters als ZZP’er kon worden aangemerkt is dit in 2013 gestegen tot 96 procent.

Aandeel ZZP'ers binnen startende ondernemingen in 2013

Het aantal starters groeit al enkele jaren stevig en ligt sinds 2008 boven de 100.000. Na een uiterst kleine dip in 2012 is het aantal startende ondernemingen weer aan een opmars begonnen. Door de crisis zie je dat er veel behoefte is om alternatief te zoeken voor vaste baan. In 2013 zijn veel bedrijven failliet gegaan en hebben veel ontslagen plaatsgevonden, dit resulteert in een toename van het aantal inschrijvingen. Duidelijke patronen zie je ontstaan wanneer bijvoorbeeld grote bouwbedrijven failliet gaan gaan de bouwvakkers massaal als ZZP aan de slag. Maar ook bedrijven die het personeel meer flexibel willen inzetten adviseren steeds vaker hun personeel om zich als zelfstandige te vestigen en kunnen dan weer worden ingehuurd. Het percentage ZZP’ers op het totaal aantal starters neemt dan ook toe ten opzichte van vorig jaar.

Leeftijd van startende ondernemers

Bron: KvK Startersprofiel 2013.