Mobiel solliciteren vervijfvoudigd


tablet, laptop, smartphone Mobiel Internet maakt wereldwijd een onstuitbare opmars. Ook op IT-Contracts neemt het aandeel mobiele gebruikers nog iedere maand toe. Wel is duidelijk dat de mobiele gebruiker vaak een ander doel heeft dan degene achter een desktop.

Allereerst de cijfers: Volgens onderzoeksbureau Intomart GfK bezit bijna de helft van alle Nederlanders inmiddels een tablet en tweederde een smartphone. Inclusief pc en laptop heeft 56% van de Nederlanders drie of meer apparaten in huis. Volgens Statcounter.com bestaat het Nederlandse Internetverkeer voor 15,5% uit mobiel verkeer.

Op IT-contracts is het afgelopen jaar het mobiele aandeel in het verkeer met 50% toegenomen tot 19% van het totaal. Wat opvalt is dat de mobiele gebruiker een veel vluchtiger gebruiker is dan de bezoeker die van een desktop PC gebruik maakt.

Met name de handelingen die meer typewerk vergen zoals het registreren van een nieuw profiel worden op de desktop bijna 2x zoveel gedaan als op tablets en die scoren weer 2x hoger dan smartphones. Overigens waren deze verschillen een jaar geleden nog veel groter.

Het aandeel bezoekers die bereid is om via zijn smartphone te reageren (solliciteren) op een opdracht is de afgelopen 12 maanden zelfs bijna vervijfvoudigd!


Geplaatst op: 22-10-2013
IT-Contracts.nl