Meldpunt wet DBA


De implementatie van de nieuwe wet DBA is halverwege. Volgens Staatssecretaris Wiebes is er veel bereikt, maar ook nog veel te doen.

Het Minsterie van Financien stelt binnenkort een Meldpunt DBA open. Dit meldpunt zal bestaan uit een online formulier.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hier melding doen wanneer zij denken dat de wet DBA onbedoelde effecten heeft. De meldingen worden geïnventariseerd en geanalyseerd om vast te stellen wat de knelpunten zijn, waar ze zitten en wat de omvang is.

Bij Wiebes leeft het beeld dat veruit de grootste groep ZZP’ers gewoon kan werken zoals zij willen onder de wet DBA, maar om dit beter in kaart te brengen zal hij gebruik maken van de informatie van het meldpunt.

Overigens belooft de Belastingdienst voor 1 december a.s. een bijsluiter ontwikkeld te hebben waarin de duidelijkheid over het gebruik van de algemene modelovereenkomsten wordt vergroot.

Gepubliceerd op: 27-10-2016