Zelfs gedwongen zzp’schap maakt blij


Overweeg jij te gaan starten als ZZP’er? Recent onderzoek leert dat je voorgangers daar blij van geworden zijn, zelfs als ze begonnen zijn vanuit "negatieve startmotieven".

Werknemers die de stap naar zzp-schap nemen, waarderen hun werk meer, maar niet extra in vergelijking met het veranderen van werkgever. Wel ervaren de nieuwbakken ZZP’er een hogere mate van autonomie en tevredenheid met de inhoud van het werk. Zelfs gedwongen zzp'ers blijken blijer van hun werk geworden te zijn!
zzp'ers aan het werk


"Zzp'ers in Nederland zijn gemiddeld tevredener dan werknemers met hun werk"

Een eenduidig antwoord op de vraag of - vanuit werktevredenheid gezien – zzp’schap nu aangemoedigd of ontmoedigd moet worden, kan niet gegeven worden. Enerzijds zijn werknemers die de overstap naar zzp'erschap maken in het algemeen gelukkig. Anderzijds hebben zzp'ers gemiddeld genomen een lager inkomen dan werknemers. Daarnaast hebben veel zzp’ers geen pensioenvoorziening en ook geen AOV-verzekering.

Nieuwe zzp'ers zijn dus blij met de gestegen autonomie en meer tevreden met de inhoud van het werk, maar of dit blijvend is, is de vraag.

Het onderzoek is uitgebreider beschreven in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, een initiatief van SCP en CBS.  

Gepubliceerd op: 02-11-2017