Controversiële linktaks en uploadfilter goedgekeurd in Europees parlement


De nieuwe Europese auteursrechtwet is gisteren goedgekeurd. Ook de controversiele onderdelen “uploadfilter” en “linktaks” zijn geruisloos aangenomen. In juli stemde een meerderheid van 318 Europarlementariërs nog tegen, tegenover 278 die voor stemden. Na kleine wijzigingen heeft nu een meerderheid vóór gestemd.

De nieuwe auteursrechtwet was noodzakelijk aangezien de oude regels stamden uit het pre-Internettijdperk.

Tegenstand

Tegenstanders van de wet vrezen dat de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt. Begin juli gingen diverse taalversies van Wikipedia zelfs nog op zwart uit protest. Wikipedia stelde: "Als de regels worden goedgekeurd, zullen ze het open internet dat wij vandaag de dag kennen grote schade toebrengen". De bezwaren richten zich vooral tegen artikel 11 en 13.

Artikel 11; Linktaks

Artikel 11 laat tech giganten zoals Google en Facebook betalen voor het gebruiken van het werk van artiesten en journalisten. Zij moeten de rechten kopen om te linken naar nieuwsbronnen (de “linktaks”). Hyperlinks die vergezeld worden van “individuele woorden” mogen wel vrijelijk gedeeld worden. Het tonen van snippets mag daarentegen dus niet zo maar. Uitgevers hebben actief gelobbyd voor deze maatregel om zo een graantje mee te pikken van de verdiensten van de grote platforms. Echter, experimenten uit het verleden laten zien dat het uitsluiten van hun content extreem negatieve gevolgen heeft. In 2013 zag de grootste uitgever van Duitsland zijn verkeer vanuit Google Search dalen met 40% en vanuit Google News zelf met 80%. In Spanje zakte bezoekersaantallen met 70%. Deze uitgevers hebben hun maatregel dus juist direct weer ongedaan gemaakt.

Artikel 13; Uploadfilter

Artikel 13 stelt dat platformen (zoals Facebook en Youtube) vooraf moeten onderzoeken of content geen inbreuk op auteursrechten maakt. Nu wordt content achteraf verwijderd als dit onrechtmatig geupload blijkt te zijn. Tegenstanders vrezen dat er strikte filters gaan komen die ten onrechte bepaalde content weigeren terwijl de grote concern het geld hebben om hier goede technische oplossingen voor te bedenken en dat dit dus ten koste van de kleinere platforms gaat. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met uitzonderingen op auteursrecht zoals citaatrecht en recht op parodie.

De wet treedt nu niet direct in werking maar wordt eerst nog uit onderhandeld in de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Hierna komt de tekst terug in het Europarlement. Waarschijnlijk zal dit niet eerder dan begin volgend jaar zijn.Gepubliceerd op: 13-09-2018