Lagere aftrek doet niets aan schijnconstructies ZZP’er


Algemene beschouwingen


“Lagere aftrek ZZP tegen schijnconstructies” koppen alle media vandaag. Wat is er gebeurd? VVD fractieleider Halbe Zijlstra heeft tijdens de algemene beschouwingen in de tweede kamer geprobeerd de verlaging van de belastingaftrek voor ZZP’ers te verdedigen. Zijlstra stelt dat het verlagen van de belastingaftrek het aantal schijnconstructies zal verminderen. Deze uitspraak geeft weer eens aan hoe weinig de politiek begrijpt van het fenomeen ZZP’er in Nederland.
ZZP’ers zijn met ongeveer 750.000 de grootste beroepsgroep van Nederland en vormen daarmee een belangrijk deel van de economie. In gemeenten als Utrecht, Amsterdam en Den Haag is maar liefst 12% van de beroepsbevolking ZZP’er. Sinds 2008 hebben we te kampen met teruglopende tarieven en een dalend opdrachtenaanbod. Al is het naar mijn inschatting in de ICT niet zo heel slecht gesteld met de inkomens, in veel andere sectoren (zoals bijvoorbeeld de bouw) kunnen veel ZZP’ers maar nauwelijks hun hoofd boven water houden en dan is de (naar schatting) 300-500 euro per jaar extra inleveren door deze maatregel een behoorlijke aderlating.

Dan weer terug naar Zijlstra. Door minder belastingvoordeel te bieden, oftewel de belasting te verhogen, zouden minder schijnconstructies ontstaan. Ik geloof dat niet. Alsof werkgevers die bereid zijn werknemers te ontslaan en ze vervolgens terughuren als ZZP’er zich laten tegenhouden door extra belastingdruk van die ZZP’er. Onder de streep heeft die ZZP’er straks minder inkomen, dat is het voornaamste resultaat van deze maatregel.

Schijnconstructies zijn een doorn in het oog van de politiek en dat is deels terecht. Werkgevers zijn fors goedkoper uit en het is een relatief makkelijke actie om uit te voeren. Maar let wel: dit is niet illegaal; wet- en regelgeving staan dit gewoon toe en zolang de ZZP’er zijn VAR krijgt is er niets aan de hand. Het punt dat ik hierbij duidelijk wil maken is dat het probleem voor een groot deel bij de werkgevers zit, de besparing bij het uitwijken naar zelfstandigen kan oplopen tot 30% en het is een fluitje van een cent. Er komen daarnaast natuurlijk ook “schijnconstructies” voor die niet ontstaan uit kostenmotivatie van de werkgever, ik heb zelf ooit ook ruim een jaar voor mijn ex-werkgever gewerkt toen ik als zelfstandige startte, niet omdat ik dat wilde of mijn werkgever dat zo bedacht had maar simpelweg omdat de klant van mijn werkgever specifiek om mij vroeg voor een opdracht. Ik denk dat een aardig deel van de schijnconstructies ook op deze manier is ontstaan.

Het is heel lastig om informatie boven water te krijgen over hoeveel gedwongen(!) schijnconstructies er nou zijn en al helemaal niet als je het wil toespitsen op ZZP’ers in de ICT wat er voorzichtig geschat zo’n 25.000 zijn. Het ministerie van sociale zaken heeft onderzocht en geconcludeerd dat het voor de zakelijke dienstverlening (waartoe ICT behoort) ruim 5% van de ZZP contracten betreft. Ik vind dit een fors cijfer maar moet die overige 95% dan extra belasting betalen om de opdrachtgevers van die 5% te straffen?

Ik zou aan Zijlstra willen vragen hoe hij precies het effect van deze belastingmaatregel ziet. Is deze regel alleen maar een ontmoediging om zelfstandig ondernemer te worden of worden de opbrengsten van deze maatregel ingezet om wet- en regelgeving aan te passen zodat werkgevers ontmoedigd worden om schijnconstructies aan te gaan?


Geplaatst op: 25-9-2013
Auteur: Ron Looijen, IT-Contracts.nl