Wiebes streeft voor de zomer naar nieuws DBAGister heeft staatsecretaris van Financiën Eric Wiebes de kamerbrief “Derde rapportage DBA” verzonden. Uitsluitsel over de daadwerkelijke handhaving van de wet biedt het rapport niet.

De handhaving van de nieuwe wet DBA was al eerder opgeschort tot 1 januari 2018 om onderzoek te doen naar herijking van de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging”.

In de kamerbrief schrijft Wiebes nu dat de werkgroep momenteel nog aan de verkenning werkt. Hij verwacht dat het rapport binnenkort aan de informateur kan worden aangeboden om gebruikt te kunnen worden in de formatieonderhandelingen.

Wiebes streeft ernaar om voor de zomer helderheid te geven over het verdere traject. Of dit uit zal monden in verder uitstel of wellicht zelfs afstel zullen we af moeten wachten.

Gepubliceerd op: 21-04-2017