Wet DBA mogelijk in strijd met Europese regels

De nieuwe wet DBA is wederom uitgesteld. Dit keer omdat het kabinet tot de conclusie is gekomen dat het risico substantieel is dat de ALTmaatregel (Arbeidsovereenkomst bij laag tarief) strijdig is met het EU-recht. De wet zal op zijn vroegst op 1 januari 2021 in werking kunnen treden.

De vrijheid van vestiging (art. 49) en de vrijheid van dienstverrichting (art. 56) van zelfstandigen in het EUVerdrag zijn waarschijnlijk strijdig met het omzetten van de overeenkomst van opdracht naar een arbeidsovereenkomst in geval van een te laag tarief. Op basis van informele ambtelijke gesprekken met de Europese Commissie, concludeert minister Koolmees dat gekeken moet worden naar alternatieven voor de ALT-maatregel.

Alternatief voor ALT: minimumtarief

Het kabinet kijkt onder andere naar de uitwerking van een minimumtarief. Dit houdt in dat zelfstandigen niet minder dan een tarief tussen de 15 en 18 euro per uur betaald mogen krijgen. Deze variant sluit aan bij de doelen uit het regeerakkoord om kwetsbare zelfstandigen te beschermen en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen, doordat het niet langer mogelijk zal zijn om zelfstandigen tegen een te laag tarief in te huren.

Tijdspad

De uitwerken van de opdrachtgeversverklaring en de webmodule is naar verwachting eind 2019 klaar. De streefdatum voor de verduidelijking van het gezagscriterium in het handboek loonheffingen is gesteld op 1 januari 2019. Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie. In dat geval zal deze per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.

Gepubliceerd op: 27-11-2018