Wet DBA definitief door het putjeEindelijk is het langverwachte besluit genomen: de wet DBA gaat definitief niet door.

Volgens het gister gepresenteerde regeerakkoord heeft de wet DBA “geen helderheid geschapen, maar juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt”.

De partijen erkennen in het regeerakkoord dat zzp-ers een belangrijke positie op de arbeidsmarkt hebben. Maar dat het wel belangrijk is dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie.

“De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen”.

Arbeidsovereenkomst bij laag tarief

Voortaan is het tarief mede bepalend voor de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Een laag tarief (dit zal gesteld worden op een punt tussen 15 en 18 Euro per uur) in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (langer dan drie maanden) of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, betekent een arbeidsovereenkomst.

Zelfstandigheid bij hoog tarief

Een hoog tarief in combinatie met een overeenkomst korter dan een jaar betekent géén arbeidsovereenkomst. Ook een hoog tarief in combinatie met de uitvoering van niet-reguliere bedrijfsactiviteiten betekent dat je als zelfstandige beoordeeld wordt. Een tarief boven de 75 euro per uur geldt als ‘hoog tarief’.

Opdrachtgeversverklaring

Een zogenaamde opdrachtgeversverklaring gaat opdrachtgevers vooraf zekerheid geven bij de inhuur van zzp’ers. Zo’n verklaring geeft duidelijkheid over eventuele vrijwaring van premies werknemersverzekeringen en loonbelasting bij het inhuren van zelfstandigen boven het lage tarief. De opdrachtgever kan deze opdrachtgeversverklaring verkrijgen middels het invullen van een webmodule.

Implementatieperiode

De eerste periode na het invoeren van de nieuwe wet zal de Belastingdienst een coachende rol hebben en een jaar terughoudend zijn met handhaving.Gepubliceerd op: 11-10-2017